Ty te moesz mie wasn wizytwk...

 

e-mail:
www:mgr Ewa Barszczowska

wychowawca - nauczyciel - pedagog - terapeuta - wykładowca


-------------------------------------------------------------------------

Uwielbiam pracę z dziećmi.
Praca z dziećmi zarówno pełno– jak i niepełnosprawnymi to moja życiowa pasja jak i wyzwanie.

-------------------------------------------------------------------------

Wykształcenie:

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:
1) nauczanie matematyki z elementami informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu),
2) pedagog szkolny (Uniwersytet Rzeszowski),
3) pedagogika specjalna w zakresie edukacji integracyjnej i włączającej (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie),
4) oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie),
5) surdopedagogika (studia w trakcie; na podbudowie kursu kwalifikacyjnego ukończonego w Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach),
6) bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo–medialną (Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku),
7) rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci (studia w trakcie),
8) menedżer oświaty – zarządzanie oświatą (Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku).

Studia magisterskie na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna” (na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie).

Studia licencjackie na kierunku „Edukacja wczesnoszkolna” (w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie).

Liceum ogólnokształcące – klasa o profilu pedagogicznym (w Rzeszowie);
to właśnie tutaj w ramach praktyk pedagogicznych utwierdziłam się w przekonaniu, że do końca życia chcę być nauczycielem.

-------------------------------------------------------------------------

Uczestniczyłam w ponad 126 formach rozwijających specjalistyczną wiedzę i umiejętności (kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach naukowych, seminariach) zorganizowanych w placówkach doskonalenia na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Przemyślu, Lublinie, Siedlcach, Katowicach).

Ukończyłam m.in. takie formy jak:

A. W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII (450 godz.):
1) Obsługa i zastosowanie nowoczesnych multimediów w edukacji (Ośrodek Szkoleniowy Informatyki Stosowanej PROFFES w Warszawie, kurs, 48 godz.).
2) Zajęcia z komputerem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
3) Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
4) WebQuest w pracy nauczyciela (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, kurs, 30 godz.).
5) Prezentowanie i publikowanie efektów projektu za pomocą narzędzi Web 2.0 (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
6) Tworzenie aplikacji do wykorzystania na tablicach interaktywnych (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 5 godz.).
7) Programowanie wizualne dla każdego (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
8) Tworzenie i wykorzystanie drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem programu Picasa (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 30 godz.).
9) Praktyczna grafika komputerowa dla nauczyciela przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Jak przygotować dyplom, kartę pracy, zdjęcia, zaproszenie …? (Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie, szkolenie, 8 godz.).
10) Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
11) Edycja wideo – VSDC Free Video Editor (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
12) Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
13) Komiksy w ToonDoo (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
14) ExamTime (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
15) HotPotatoes (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 20 godz.).
16) eXelearning – narzędzie do tworzenia i publikacji materiałów dydaktycznych (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 20 godz.).
17) Explain Everything (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 5 godz.).
18) Szkolny Remiks Ubuntu Deskop – nowoczesna edukacja dostępna dla każdego (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 3 godz.).
19) Budowanie strony www szkoły w oparciu o system CMS Joomla (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 40 godz.).
20) Technologie informacyjno – komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 20 godz.).
21) Web 2.0 w bibliotece szkolnej – centrum informacyjnym dla uczniów (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
22) Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 25 godz.).
23) Office 365 plan A2. Szkoła w chmurze: zarządzaj efektywnie, ucz z przyjemnością (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 5 godz.).
24) Microsoft PowerPoint 2003 – grafika menedżerska i prezentacyjna (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, szkolenie, 8 godz.).
25) Microsoft Word 2003 – poziom podstawowy (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, szkolenie, 16 godz.).
26) Microsoft Outlook 2003 – poczta elektroniczna (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, szkolenie, 8 godz.).
27) Korzystanie z Internetu (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, szkolenie, 8 godz.).
28) Zagrożenia w cyberprzestrzeni – mit czy rzeczywistość? (Niepubliczna Placówka Oświatowa „Educo”, kurs, 24 godz.).

B. W ZAKRESIE EDUKACJI MATEMATYCZNEJ (ponad 46 godz.):
1) Do umiejętności matematycznych poprzez działanie. Skuteczne metody nauczania matematyki dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z uwzględnieniem metody prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej (Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie, szkolenie, 8 godz.).
2) Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i szkoleń, kurs, 20 godz.).
3) Doświadczam, ćwiczę, rozumiem – matematyka w działaniu (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w Warszawie, seminarium).
4) Kształtowanie pojęć i umiejętności geometrycznych (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, warsztaty, 4 godz.).
5) Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dyskalkulii (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, szkolenie, 14 godz.).

C. W ZAKRESIE PEDAGOGIKI ZABAWY ORAZ TWÓRCZOŚCI (ponad 32 godz.):
1) Uczymy się bawiąc (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie, warsztaty, 16 godz.).
2) Zabawa bawi, uczy, wychowuje (Grupa Edukacyjna MAC w Kielcach, szkolenie, 2 godz.).
3) Róbmy koło, bawmy się wesoło – gry i zabawy dla dzieci 6-letnich (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 4 godz.).
4) Twórcza i aktywna praca w wychowaniu przedszkolnym (Wydawnictwo JUKA–91 w Warszawie, szkolenie).
5) Innowacyjne metody i techniki pracy z uczniem w świetlicy szkolnej (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).

D. W ZAKRESIE MUZYKOTERAPII ORAZ EDUKACJI MUZYCZNEJ (89 godz.):
1) Muzykoterapia w pracy pedagogicznej (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, szkolenie, 10 godz.).
2) Umuzykalnienie dzieci metodą Carla Orffa (Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, szkolenie, 8 godz.).
3) Gry i zabawy muzyczne (Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie, szkolenie, 4 godz.).
4) Taniec towarzyski (Firma ROX–POL w Krośnie, kurs, 20 godz.).
5) Tańce ludowe i estradowe (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, szkolenie, 15 godz.).
6) Tańce w kręgu – zastosowanie w choreoterapii (Independance Centrum Terapii Tańcem i Ruchem w Warszawie, warsztaty, warsztaty, 12 godz.).
7) Wykorzystanie tańców w kręgu w edukacji wczesnoszkolnej (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, warsztaty, 4 godz.).
8) Zabawy taneczne przy muzyce (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, warsztaty, 12 godz.).
9) Podstawy emisji głosu (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 4 godz.).

E. W ZAKRESIE ARTETERAPII ORAZ EDUKACJI PLASTYCZNEJ (ponad 78 godz.):
1) Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, szkolenie, 4 godz.).
2) Atrakcyjne techniki plastyczne stosowane w przedszkolu i klasach 1 – 3 (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, warsztaty, 2 godz.).
3) Niekonwencjonalne techniki plastyczne – Boże Narodzenie (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, warsztaty).
4) Niekonwencjonalne techniki plastyczne – Jesień (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, warsztaty).
5) Niekonwencjonalne techniki plastyczne – Wielkanoc (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, warsztaty).
6) Zimowe fantazje – prace z krepiny i bibuły (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, warsztaty, 8 godz.).
7) Jesienne fantazje – prace z krepiny i bibuły (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, warsztaty, 8 godz.).
8) Letnie fantazje – prace z krepiny i bibuły (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, warsztaty, 8 godz.).
9) Malarstwo dekoracyjne – szablon (Grupa Edukacyjna MAC w Kielcach, szkolenie, 2 godz.).
10) Animator sztuki origami (Pracownia Pedagogiczna im. prof. R. Więckowskiego oraz Oddział Warszawski Polskiego Centrum Origami, kurs, 25 godz.).
11) Papierowe zawijasy – quilling (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 4 godz.).
12) Tradycyjne techniki rękodzielnicze w pracy z dziećmi (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, warsztaty, 5 godz.).
13) Zwykłe – niezwykłe. Twórcze zabawy plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, szkolenie, 8 godz.).
14) Kolorowy kram – proste formy zabawkarskie dla dzieci (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 4 godz.).

F. W ZAKRESIE LOGOPEDII ORAZ EDUKACJI POLONISTYCZNEJ (30 godz.):
1) Atrakcyjne ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, szkolenie, 4 godz.).
2) Odkrywanie reguł językowych przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym (Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie, szkolenie, 4 godz.).
3) Grafomotoryka (Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie, szkolenie, 12 godz.).
4) Jak motywować do lektury? Przykłady ciekawych praktyk nauczycielskich (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, konferencja, 5 godz.).
5) Praca z dzieckiem dyslektycznym (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, szkolenie, 5 godz.).

G. W ZAKRESIE DIAGNOZOWANIA ORAZ METOD PRACY Z DZIEĆMI (ponad 222 godz.):
1) Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat (Niepubliczne Centrum Edukacji Pedagogicznej Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie, szkolenie).
2) Gdyby tylko im zależało, czyli rzecz o motywacji (Centrum Szkoleniowe A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
3) Praca z uczniem zdolnym – tutoring w szkole (Doradztwo i Analizy Gospodarcze „Eurosto” w Bydgoszczy, kurs, 64 godz.).
4) Inteligencje wielorakie w cyklu „Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła” (Grupa Edukacyjna w Kielcach, szkolenie, 2 godz.).
5) Rozwijanie umiejętności kluczowych wśród uczniów (Instytut Kształcenia Eko – Tur w Warszawie, seminarium, 32 godz.).
6) Szkoła pięciolatka. Wspomaganie rozwoju dziecka pięcioletniego (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, warsztaty, 2 godz.).
7) Dziecko przygotowujące się do nauki w szkole i mały uczeń w szkole – wspieranie, diagnoza, monitorowanie (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, szkolenie, 25 godz.).
8) Podstawy działań wspierających aktywność własną dziecka we wczesnej edukacji (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, warsztaty, 4 godz.).
9) Indywidualne potrzeby a dobór metod pracy z uczniami w edukacji wczesnoszkolnej (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, szkolenie, 20 godz.)
10) Specyfika pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, warsztaty, 4 godz.).
11) Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 w Warszawie, szkolenie, 18 godz.).
12) Elementy metody Marii Montessori do zastosowania w pracy z dzieckiem (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 3 godz.).
13) Metoda Petö (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
14) Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”® Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison I i II stopnia (Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów w Warszawie, kurs, 32 godz.). Uzyskanie certyfikatu Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów oraz amerykańskiego certyfikatu Międzynarodowej Fundacji Kinezjologii Edukacyjnej uprawniające do wykorzystywania programu w pracy konsultacyjnej, diagnostycznej i korekcyjnej w terapii dzieci i dorosłych.

H. W ZAKRESIE PSYCHOLOGII (ponad 102 godz.):
1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna (Centrum Doskonalenia STIMULUS w Piasecznie, szkolenie, 5 godz.).
2) Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole/placówce ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania indywidualnych programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, szkolenie, 25 godz.).
3) Podstawy terapii behawioralnej (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, szkolenie, 6 godz.).
4) Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno–wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę? (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, szkolenie, 20 godz.).
5) Trening Zastępowania Agresji ART (Mazowieckie Warsztaty Regionalne w Warszawie, szkolenie, 5 godz.).
6) Wskazówki dla nauczycieli – jak wyprowadzić dziecko z wybuchu agresji (Ośrodek Psychoterapii Behawioralnej SUKCES w Warszawie, szkolenie, 4 godz.).
7) Szybkie reagowanie w kryzysie. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w sytuacjach trudnych (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, kurs, 5 godz.).
8) Zrozumieć dziecko – emocje i ich wpływ na aktywność edukacyjną i społeczną (Wydawnictwo JUKA–91 w Warszawie, szkolenie).
9) Prowokacyjne zachowania uczniów – skuteczne sposoby reagowania (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, warsztaty, 5 godz.).
10) Konflikt i negocjacje – czyli jak rozbroić minę? (Centrum Rozwoju Edukacji A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
11) Konflikty klasowe oraz metody ich rozwiązywania (Centrum Kształcenia i Sprzedaży PROFEOS we Wrocławiu, szkolenie, 5 godz.).
12) Praca w przedszkolu z dzieckiem nadpobudliwym – wykorzystanie terapeutycznej roli muzyki (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, warsztaty, 2 godz.).
13) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – jak pracować z dzieckiem? (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, warsztaty, 4 godz.).
14) Jak pomóc dziecku z ADHD? (Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, konferencja, 5 godz.).
15) Społeczne i wychowawcze aspekty ADHD (Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, konferencja, 5 godz.).
16) Zły dotyk – rozpoznawanie i interwencja w sprawach wykorzystywania seksualnego dziecka (Fundacja Dzieci Niczyje, szkolenie).

I. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI ORAZ KOMUNIKACJI (ponad 54 godz.):
1) Rodzice w szkole (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego w Warszawie, konferencja, 4 godz.).
2) Szkoła i rodzice sprzymierzeńcami w obszarze zapewniania bezpieczeństwa uczniom (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, kurs).
3) Umiejętności interpersonalne nauczyciela w komunikacji z rodzicami (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, szkolenie, 4 godz.).
4) Sztuka nawiązywania kontaktów oraz rozwijania osobistych i społecznych kompetencji (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, szkolenie, 2 godz.).
5) Efektywna komunikacja w relacji z dzieckiem (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu, warsztaty, 4 godz.).
6) Szkoła rodziców, czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, według metody Faber/Mazlish i Gordona (Szkoła Podstawowa im. P. Montal w Rzeszowie, szkolenie, 40 godz.).

J. W ZAKRESIE PROJEKTÓW (ponad 48 godz.):
1) Zasady konstruowania projektów edukacyjnych EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (ADIUVO Pracownia Projektów Europejskich, szkolenie).
2) Tworzenie i zarządzanie projektami edukacyjnymi (Doradztwo i Analizy Gospodarcze „Eurosto” w Bydgoszczy, kurs, 48 godz.).
3) Rozliczanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie, warsztaty).
4) Rozliczanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie, warsztaty).

K. W ZAKRESIE PRAWA OŚWIATOWEGO ORAZ ZARZĄDZANIA W OŚWIACIE (ponad 40 godz.):
1) Prawo oświatowe dla nauczycieli oraz odpowiedzialność prawna nauczyciela (Centrum Rozwoju Edukacji A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
2) Stosowanie prawa w praktyce szkolnej (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
3) Organizacja pracy szkoły zgodnie z nową podstawą programową (Centrum Szkoleniowe A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
4) Nowa podstawa programowa dla szkoły podstawowej, ramówki, monitorowanie wdrażania (Instytut Kształcenia Eko – Tur w Warszawie, seminarium, 6 godz.).
5) Awans zawodowy nauczyciela (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, szkolenie).
6) Ewaluacja jako strategia nadzoru pedagogicznego (Centrum Szkoleniowe A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
7) Zespoły nauczycielskie a efektywność pracy szkoły (Centrum Rozwoju Edukacji A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).

L. W ZAKRESIE BHP, POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I OPIEKI (170 godz.):
1) BHP dla nauczycieli (Biuro Usług BHP Profilaktyka w Rzeszowie, kurs, 8 godz.).
2) BHP na stanowisku „nauczyciel” (KTM Bezpieczeństwo Konrad Majdecki w Warszawie, seminarium, 9 godz.).
3) Pierwsza Pomoc Przedmedyczna BLS (Falck Medycyna Sp. z o.o. w Krakowie, szkolenie, 3 godz.).
4) Padaczka u dzieci. Problemy kliniczne – postępowanie terapeutyczne (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczo – Rehabilitacyjny TPD „Helenów” w Warszawie, szkolenie, 6 godz.).
5) Fizjoterapia i opieka nad osobami starszymi – szkolenie kwalifikacyjne (Agencja Pracy Tymczasowej GEVI we Wrocławiu, 144 godz.).

Ł. W ZAKRESIE TURYSTYKI (56 godz.):
1) Kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES w Rzeszowie, kurs, 10 godz.).
2) Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży (Henc i spółka w Głogowie, kurs, 10 godz.).
3) Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Kolegium Nauczycielskie im. prof. S. Pigonia w Krośnie, kurs, 36 godz.).

M. W ZAKRESIE INNYCH OBSZARÓW (21 godz.):
1) Ocenianie kształtujące w szkole (Centrum Rozwoju Edukacji A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
2) Szkoła jako środowisko wspierające pełny rozwój ucznia i nauczyciela (Placówka Doskonalenia Nauczycieli – Pro Formatione w Warszawie, konferencja, 6 godz.).
3) Żywe wartości drogą do sukcesu wychowawczego na podstawie „Wesołej Szkoły” (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w Warszawie, warsztaty, 2 godz.).
4) Zapraszamy do „Naszej Klasy” – spotkanie z autorem (Grupa Edukacyjna MAC w Kielcach, szkolenie, 2 godz.).
5) Dress code, czyli zasady służbowej elegancji; kreowanie wizerunku w pracy (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 5 godz.).

Podsumowując: do końca 2015 r. na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, itp. spędziłam ponad 1438 godzin. Innymi słowy: na ww. formach spędziłam mniej więcej tyle czasu, ile spędziłabym na 4 dodatkowych kierunkach kwalifikacyjnych studiów podyplomowych ;DDD

-------------------------------------------------------------------------

Współpracuję z kilkoma uczelniami prowadząc zajęcia na magisterskich studiach uzupełniających oraz kwalifikacyjnych studiach podyplomowych. W ciągu pierwszych 4 lat współpracy prowadziłam m.in. takie zajęcia jak:
1) Metodyka edukacji matematycznej (ćwiczenia, 96 godz.),
2) Metodyka edukacji plastycznej (ćwiczenia, 48 godz.),
3) Edukacja muzyczna (ćwiczenia, 96 godz.),
4) Elementy pedagogiki specjalnej (wykłady – 6 godz., ćwiczenia – 40 godz.),
5) Wybrane zagadnienia dydaktyki specjalnej (ćwiczenia, 30 godz.),
6) Szkolnictwo specjalne – koncepcje i systemy dydaktyczne (wykłady, 40 godz.),
7) Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie (wykłady, 10 godz.),
8) Stres szkolny uczniów klas początkowych (wykłady, 70 godz.).

Prowadzę kursy, szkolenia oraz warsztaty dla kadry oświatowej we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli na terenie całego kraju. Tematy szkoleń i warsztatów, które przeprowadziłam w ciągu pierwszych 4 lat:
1) Edukacja wczesnoszkolna wsparta technologiami informacyjno – komunikacyjnymi (56 godz.),
2) Jak uczyć nowocześnie – wybrane narzędzia TIK w pracy z dziećmi w klasach 1 – 3 (24 godz.),
3) Sposoby aktywizowania dzieci na zajęciach matematycznych w klasach 1 – 3 z wykorzystaniem elementów metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej (24 godz.),
4) Matematyka po sali bryka, czyli jak aktywizować dzieci na zajęciach matematycznych w klasach 1 – 3 (14 godz.),
5) Podajmy sobie ręce – zabawy i ćwiczenia integracyjne (30 godz.),
6) Elementy muzykoterapii w pracy pedagogicznej (1 godz.),
7) Podróże do krainy bajek i baśni – konstruowanie atrakcyjnych zajęć tematycznych z elementami bajkoterapii (5 godz.),
8) Bajka dla Jasia – warsztat samodzielnego tworzenia bajek dla dziecka przeżywającego trudności (18 godz.),
9) Baśń w wychowaniu i terapii dziecka (5 godz.),
10) Zabawy i ćwiczenia rozwijające aktywność twórczą i nie tylko najmłodszych (8 godz.),
11) Pomysły na aktywność plastyczną, techniczną i nie tylko (5 godz.),
12) Origami – fascynująca metoda rozwijania cierpliwości u dzieci (5 godz.),
13) Zabawy ze słowem (1 godz.).

Podsumowując: w ciągu zaledwie 4 pierwszych lat współpracy z innymi podmiotami samodzielnie przeprowadziłam 632 godziny zajęć, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i studentów.

-------------------------------------------------------------------------

Posiadam doświadczenie w pracy z:
1) dziećmi pełnosprawnymi (w tym m.in. z uzdolnionymi matematycznie),
2) dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (m.in. intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, niewidomymi i słabowidzącymi, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z Zespołem Downa, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, z mutyzmem wybiórczym, z Zespołem Tourette’a).

-------------------------------------------------------------------------

Kiedyś marzyłam o tym, aby móc popracować sobie w różnego typu placówkach edukacyjnych i wychowawczych. I marzenie się spełniło ;DDD
W ciągu kilkunastu ostatnich lat pracowałam (często równolegle) m.in. w:
1) szkole podstawowej ogólnodostępnej jako:
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1–3),
– nauczyciel wychowania przedszkolnego (klasy 0),
– nauczyciel w klasach łączonych 0 – 1,
– pedagog szkolny,
– nauczyciel – wychowawca świetlicy,
– nauczyciel – bibliotekarz,
2) szkole podstawowej specjalnej jako:
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
– nauczyciel – specjalista rewalidacji,
3) pozaszkolnej placówce specjalistycznej jako wychowawca dzieci niepełnosprawnych,
4) specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym jako wychowawca niepełnosprawnej młodzieży,
5) specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym dla dzieci niesłyszących,
6) domu pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych jako:
– opiekun – wychowawca,
– instruktor terapii zajęciowej,
7) stowarzyszeniu zajmującym się pomocą dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce jako reedukator,
8) fundacji zajmującej się pomocą osobom niewidomym i słabowidzącym,
9) domu wczasów dziecięcych jako opiekun – wychowawca dzieci podczas kolonii,
10) ośrodku kultury jako instruktor zajęć artystycznych.

Pracowałam zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych, świeckich jak i katolickich.
Podsumowując: łatwiej wypisać miejsca, w których nie pracowałam, niż pracowałam ;DDD
Innymi słowy: doświadczeniem mogłabym obdzielić co najmniej kilkanaście osób.

Chciałabym jeszcze popraktykować w:
1) kuratorium oświaty (kiedyś niewiele brakowało, a zostałabym wizytatorem – przeszłam wszystkie etapy, ale w ostatniej chwili zrezygnowałam, ponieważ dostałam wysoce atrakcyjną ofertę),
2) ministerstwie edukacji.

-------------------------------------------------------------------------

W placówkach oświatowych i kulturalnych (m.in. w domach i ośrodkach kultury) prowadziłam bądź prowadzę takie zajęcia dodatkowe jak:
1) dydaktyczne – m.in.:
– komputerowe (zajęcia wykraczające poza podstawę programową),
– rozwijające uzdolnienia matematyczne (przygotowujące m.in. do ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów matematycznych),
– gry i zabawy ruchowe,
2) artystyczne:
– rytmiczno – taneczne (w tym prowadzenie zespołu tanecznego: tańce narodowe, regionalne, ludowe),
– origami,
3) wychowawcze – m.in. psychoedukacyjne z elementami bajkoterapii,
4) terapeutyczne – m.in.:
– reedukację,
– muzykoterapię (w tym m.in. choreoterapię),
– artterapię – sztuki plastyczne,
– teatroterapię.

-------------------------------------------------------------------------

Dotychczas pełniłam bądź pełnię m.in. takie funkcje jak:
– funkcję protokolanta posiedzeń Rad Pedagogicznych (2 lata),
– funkcję członka gminnej Komisji Stypendialnej powołanej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego,
– funkcję członka komisji egzaminacyjnej podczas sprawdzianu gimnazjalnego,
– funkcję członka komisji podczas konkursów przedmiotowych,
– funkcję przewodniczącej Zespołu Wychowawców Świetlicy,
– funkcję opiekuna stażu nauczyciela rozpoczynającego awans zawodowy w szkole,
– funkcję kierownika wycieczek szkolnych.

-------------------------------------------------------------------------

Ponadto jestem autorką:
1) wielu prac badawczych,
2) kilkunastu projektów edukacyjnych i artystycznych skierowanych zarówno do dzieci pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych (projekty realizowane w 3 województwach: mazowieckim, małopolskim i podkarpackim),
3) niezliczonej ilości materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, programów (edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i innych) – sporo z nich zamieściłam w sieci,
4) wielu materiałów szkoleniowych (powstałych we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz uczelniami),
5) kilku publikacji, w tym m.in. takich pozycji jak:
– Edukacja wczesnoszkolna. Scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko (2015, książka, współautorstwo),
[autorzy książki, jak napisała na swoim FB profilu p. Jolanta Okuniewska, nauczycielka nominowana do "Nauczycielskiej nagrody Nobla", to "pierwsza liga"; być może dlatego książka ma tak niesamowicie wysoką cenę; bardzo serdecznie dziękuję Wydawnictwu PRESSCOM z Wrocławia, za to, że znalazłam się w tym zaszczytnym gronie]
– Stres szkolny uczniów klas początkowych (2014, podręcznik),
– Biblioteka 2.0 (2013, artykuł),
– Szkoła to nie tylko nauka (2011, artykuł),
– Program modyfikacji zachowania dziecka sprawiającego trudności wychowawcze oparty na wybranych technikach behawioralnych (2009, artykuł).
6) czterech innowacji pedagogicznych:
– „Szaleni naukowcy w akcji!” – nauka poprzez doświadczenia i zabawy,
– „Być jak Leonardo da Vinci” – rozwijanie poszczególnych rodzajów inteligencji poprzez ćwiczenia i zabawy,
– „Podajmy sobie ręce” – integracja klasy poprzez tańce, pląsy i zabawy ruchowe przy muzyce,
– „W krainie origami” – rozwijanie myślenia przestrzennego i logicznego poprzez origami.

-------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe informacje:
1) od 2015 r. jestem nauczycielem dyplomowanym (stopień awansu zawodowego),
2) prowadzę kilka blogów tematycznych, w tym jeden wspólnie z nauczycielami z kilkunastu krajów europejskich,
3) współorganizowałam różnego rodzaju imprezy kulturalne (m.in. Festiwal Kultury Japońskiej w Warszawie, Dzień Dziecka w Miejscu Piastowym dla dzieci z domów dziecka, konkursy recytatorskie, przeglądy piosenek, itp.),
4) zorganizowałam wiele warsztatów i spotkań środowiskowych (m.in. spotkanie z niepełnosprawnymi pensjonariuszami Domu Opieki w Otwocku, rodzinne warsztaty pn. „Świąteczne origami” w Celestynowie),
5) w latach 1996 – 2000 r. grałam w Dziewczęcej Orkiestrze Dętej działającej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (z orkiestrą uczestniczyłam w kilkudziesięciu koncertach krajowych i gościłam na wielu festiwalach za granicą),
6) współpracuję z kilkoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym i nie tylko,
7) niedawno rozpoczęłam przygodę z programem eTwinning i właśnie w tym momencie wspólnie z 94 nauczycielami z 20 krajów europejskich (Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Włoch) tworzę swój pierwszy projekt pn. "Fun and games math”; Polskie Biuro eTwinning działa na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
8) od kilku lat biorę udział w konkursach dla nauczycieli:
– pierwszą nagrodą, którą zdobyłam była nagroda w konkursie na kronikę Szkolnej Kasy Oszczędności w 2011 r. (wtedy szkoła, której byłam pracownikiem, otrzymała 1000 zł);
– później było wiele różnych osiągnięć w konkursach;
– najlepszą nagrodę zdobyłam w 2016 r. – w konkursie "Klasa ze snów" zajęłam I miejsce i wygrałam monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 Pro z wbudowanym komputerem i systemem operacyjnym Windows 10 o wartości 16 499 zł (!) oraz certyfikat "Szkoła Zorientowana Technologicznie" dla placówki oświatowej, której jestem pracownikiem; bardzo serdecznie dziękuję organizatorowi konkursu, firmie ViDiS z Bielan Wrocławskich, za docenienie mojej pracy merytorycznej nt. "Jak wykorzystać monitor interaktywny w pracy dydaktycznej z uczniami? Pomysły na kreatywne wykorzystanie sprzętu AV na lekcji" i przyznanie zaszczytnego tytułu eksperta w zakresie świadomego wyboru technologii AV dla szkoły.

-------------------------------------------------------------------------

Wybrane osiągnięcia moich uczniów w zewnętrznych konkursach:
1) konkursy międzynarodowe:
– tytuły „Laureata” w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” zdobyło 7 uczniów (w ramach nagród uczniowie uczestniczyli w zagranicznych obozach matematycznych),
– wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” otrzymało 21 uczniów,
2) konkursy ogólnopolskie:
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Matematyka na wesoło” (w ramach nagrody uczeń uczestniczył w wyjeździe do Disneyland Resort Paris)
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Moda ekologiczna” (w ramach nagrody uczennica otrzymała zestaw artystyczny o wartości 1549 zł),
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Puzzle – mój wymarzony dom”,
– III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Wymaluj świat piosenek Nohavicy”,
– III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Digital Champions” otrzymało 3 uczniów (w ramach nagrody uczniowie otrzymali: iPada – tableta firmy Apple, Robota OzoBota do nauki programowania, półroczne internetowe dostępy do edukacyjnych programów komputerowych GWO, 2 gry planszowe pn. „Scottie Go! Nauka programowania dla najmłodszych”),
– III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Moja rodzina” (w ramach nagrody uczeń wraz z rodzicami uczestniczył w wyjeździe do Legoland Billund),
3) konkursy powiatowe, gminne, dzielnicowe:
– I miejsce w Dzielnicowym Konkursie „Z logiką na Ty”,
– I miejsce w Dzielnicowym Konkursie „Mini olimpiada matematyczna”,
– I miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi”,
– II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi”,
– II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Wiedzy „Polska – nasza ojczyzna”,
– II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym na ilustrację do książki J. Papuzińskiej „Nasza mama czarodziejka”,
– II i III miejsce w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego,
– III miejsce w Dzielnicowym Konkursie Literackim „Poeci dzieciom – E. Szelburg-Zarembina”,
– wyróżnienie w Gminnym Konkursie Literackim „Opowieść wigilijna”.
W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować rodzicom moich uczniów. Bez Państwa wsparcia nie byłoby tyle znamienitych osiągnięć.

-------------------------------------------------------------------------

Metody, które preferuję:
– metody wchodzące w skład pedagogiki zabawy (wg. Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA),
– metodę pytań i doświadczeń (wg. programu Uniwersytetu Dzieci),
– metodę historyjek obrazkowych,
– metodę wspomagania rozwoju wg. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
– arteterapię (w tym: muzykoterapię, plastykoterapię, bajkoterapię, ludoterapię).

-------------------------------------------------------------------------

Moje zainteresowania:
– możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji,
– pedagogika zabawy (wg. Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA),
– diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce,
– origami.

-------------------------------------------------------------------------

W wolnym czasie:
– jeszcze go nie miałam ;D
– może doczekam się go na emeryturze.

-------------------------------------------------------------------------

Uwielbiam:
– zachody słońca (wschody też uwielbiam, ale rano najlepiej się śpi i niestety najczęściej nie udaje mi się na nie zdążyć ;D ; wyjątkiem są dni /a było i jest ich nadal sporo w moim życiu/, kiedy muszę wstać o 2.55, żeby zdążyć na pociąg o 3.50, wtedy chcąc nie chcąc podziwianie wschodu słońca pod warunkiem dobrej pogody gwarantowane),
– polskie góry, lasy, łąki, jeziora, morze, szczególnie latem (fizycznie zwiedziłam 13 krajów europejskich, wirtualnie, dzięki Google Maps i innym podobnym narzędziom, chyba wszystkie kraje świata; wszędzie jest pięknie, ale Polska jest najpiękniejsza),
– czekoladę (czasami zastanawiam się, ile ton czekolady zjadłam w swoim życiu ;D ),
– ludzi pozytywnie zakręconych, czyli tych, którzy nie biadolą, nie kopią dołków pod innymi, nie dyktują innym, co mają robić, nie oceniają i nie rozliczają innych, tylko cały swój czas poświęcają na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań.

-------------------------------------------------------------------------

Ulubione cytaty:
– „Tylko niepokorni zmieniają świat” (autor nieznany),
– „Ludźmi sukcesu są osoby, które mają określone cele, są napędzani przez pasję i potrafią przekuć błędy w wartościowe doświadczenie, a nie upokarzającą porażkę. Największe sukcesy odnoszą ludzie pracujący w pojedynkę, wolni od jakichkolwiek układów” (autor nieznany).

-------------------------------------------------------------------------

Wszystko, co w swoim życiu osiągnęłam i to kim i jaka dziś jestem zawdzięczam przede wszystkim dwóm osobom: ś.p. dziadkowi Józefowi i mojej mamie Józefie.

-------------------------------------------------------------------------