Ty te moesz mie wasn wizytwk...

 

e-mail:
www:mgr Ewa Barszczowska

wychowawca - nauczyciel - pedagog - terapeuta - wykładowcaUwielbiam pracę z dziećmi.
Praca z dziećmi zarówno pełno- jak i niepełnosprawnymi to moja życiowa pasja jak i wyzwanie.


-------------------------------------------------

Wykształcenie:
1) studia magisterskie (na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie) - pedagogika wczesnoszkolna,
2) kwalifikacyjne studia podyplomowe:
- pedagog szkolny (Uniwersytet Rzeszowski),
- pedagogika specjalna w zakresie edukacji integracyjnej i włączającej (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie),
- oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie),
- bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną (Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku),
- nauczanie matematyki z elementami informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości),
- menedżer oświaty - zarządzanie oświatą (Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku).

-------------------------------------------------

Uczestniczyłam w 101 formach rozwijających specjalistyczną wiedzę i umiejętności (kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach naukowych, seminariach) zorganizowanych w różnych ośrodkach metodycznych na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Koszalinie, Katowicach, Przemyślu, Kielcach, Sopocie, Rzeszowie, Legionowie):

I Ukończone kursy:

1) Kurs w zakresie obsługi i zastosowania nowoczesnych multimediów w edukacji (Ośrodek Szkoleniowy Informatyki Stosowanej PROFFES w Warszawie, 48 godz.).
2) Kurs w zakresie pracy z uczniem zdolnym – tutoring w szkole (Doradztwo i Analizy Gospodarcze „Eurosto” w Bydgoszczy, 48 godz.).
3) Kurs doskonalący „Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej” (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i szkoleń, 20 godz.).
4) Kurs animatorów sztuki origami (Pracownia Pedagogiczna im. prof. R. Więckowskiego oraz Oddział Warszawski Polskiego Centrum Origami, 25 godz.).
5) Kurs tańca towarzyskiego (Firma ROX-POL w Krośnie, 20 godz.).
6) Kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES w Rzeszowie, 10 godz.).
7) Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Kolegium Nauczycielskie im. prof. S. Pigonia w Krośnie, 36 godz.).
8) Kurs e-learningowy pn. „Szkoła i rodzice sprzymierzeńcami w obszarze zapewniania bezpieczeństwa uczniom” (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie).
9) Kurs Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym”® Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison I i II stopnia (Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów w Warszawie, 32 godz.). Uzyskanie certyfikatu Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów oraz amerykańskiego certyfikatu Międzynarodowej Fundacji Kinezjologii Edukacyjnej uprawniające do wykorzystywania programu w pracy konsultacyjnej, diagnostycznej i korekcyjnej w terapii dzieci i dorosłych.
10) Kurs BHP okresowy dla nauczycieli (Biuro Usług BHP Profilaktyka w Rzeszowie, 8 godz.).
11) Kurs z zakresu tworzenia i zarządzania projektami edukacyjnymi (Doradztwo i Analizy Gospodarcze „Eurosto” w Bydgoszczy, 48 godz.).

II Uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych:

1) Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole/placówce ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania indywidualnych programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 25 godz.).
2) Dziecko przygotowujące się do nauki w szkole i mały uczeń w szkole – wspieranie, diagnoza, monitorowanie (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 25 godz.).
3) Indywidualne potrzeby a dobór metod pracy z uczniami w edukacji wczesnoszkolnej (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 20 godz.)
4) Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat (Niepubliczne Centrum Edukacji Pedagogicznej Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie).
5) Elementy metody Marii Montessori do zastosowania w pracy z dzieckiem (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, 3 godz.).
6) Umuzykalnienie dzieci metodą Carla Orffa (Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 8 godz.).
7) Muzykoterapia w pracy pedagogicznej (Centrum Usług Dydaktycznych Art-Mar w Rzeszowie, 10 godz.).
8) Gry i zabawy muzyczne (Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie, 4 godz.).
9) Tańce ludowe i estradowe (Centrum Usług Dydaktycznych Art-Mar w Rzeszowie, 15 godz.).
10) Papierowe zawijasy – quilling (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, 4 godz.).
11) Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, e-learning, 4 godz.).
12) Zwykłe – niezwykłe. Twórcze zabawy plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 8 godz.).
13) Twórcza i aktywna praca w wychowaniu przedszkolnym (Wydawnictwo JUKA-91w Warszawie).
14) Zabawa bawi, uczy, wychowuje (MAC Edukacja w Kielcach, 2 godz.).
15) Inteligencje wielorakie w cyklu „Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła” (Grupa Edukacyjna w Kielcach, 2 godz.).
16) Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 w Warszawie, 20 godz.),
17) Atrakcyjne ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym (Centrum Usług Dydaktycznych Art-Mar w Rzeszowie, 4 godz.).
18) Odkrywanie reguł językowych przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym (Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie, 4 godz.).
19) Praca z dzieckiem dyslektycznym (Centrum Usług Dydaktycznych Art-Mar w Rzeszowie, 5 godz.).
20) Grafomotoryka (Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie, 12 godz.).
21) Do umiejętności matematycznych poprzez działanie. Skuteczne metody nauczania matematyki dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z uwzględnieniem metody prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej (Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie, 8 godz.).
22) Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dyskalkulii (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, e-learning, 14 godz.).
23) Innowacyjne metody i techniki pracy z uczniem w świetlicy szkolnej (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 10 godz.)
24) Podstawy terapii behawioralnej (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, e-learning, 6 godz.).
25) Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę? (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, e-learning, 20 godz.).
26) Trening Zastępowania Agresji ART (Mazowieckie Warsztaty Regionalne w Warszawie, 5 godz.).
27) Zrozumieć dziecko – emocje i ich wpływ na aktywność edukacyjną i społeczną (Wydawnictwo JUKA-91 w Warszawie).
28) Konflikty klasowe oraz metody ich rozwiązywania (Centrum Kształcenia i Sprzedaży PROFEOS we Wrocławiu, 5 godz.).
29) Efektywna komunikacja w relacji z dzieckiem (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, 4 godz.).
30) Sztuka nawiązywania kontaktów oraz rozwijania osobistych i społecznych kompetencji (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, 2 godz.).
31) Umiejętności interpersonalne nauczyciela w komunikacji z rodzicami (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 4 godz.).
32) Szkoła rodziców, czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, według metody Faber/Mazlish i Gordona (Szkoła Podstawowa im. P. Montal w Rzeszowie, 40 godz.).
33) Podstawy emisji głosu (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, 4 godz.).
34) Dress code, czyli zasady służbowej elegancji; kreowanie wizerunku w pracy (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, 5 godz.).
35) Metoda Petö (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie, 10 godz.).
36) Pierwsza Pomoc Przedmedyczna BLS (Falck Medycyna Sp. z o.o. w Krakowie, 3 godz.).
37) Padaczka u dzieci. Problemy kliniczne – postępowanie terapeutyczne (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczo – Rehabilitacyjny TPD „Helenów” w Warszawie, 6 godz.).
38) Fizjoterapia i opieka nad osobami starszymi – szkolenie kwalifikacyjne (Agencja Pracy Tymczasowej GEVI we Wrocławiu, 144 godz.).
39) Zły dotyk – rozpoznawanie i interwencja w sprawach wykorzystywania seksualnego dziecka (Fundacja Dzieci Niczyje),
40) Microsoft PowerPoint 2003 – grafika menedżerska i prezentacyjna (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, 8 godz.).
41) Microsoft Word 2003 – poziom podstawowy (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, 16 godz.).
42) Microsoft Outlook 2003 – poczta elektroniczna (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, 8 godz.).
43) Korzystanie z Internetu (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, 8 godz.).
44) Tworzenie i wykorzystanie drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem programu Picasa (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 30 godz.).
45) Praktyczna grafika komputerowa dla nauczyciela przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Jak przygotować dyplom, kartę pracy, zdjęcia, zaproszenie …? (Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie, 8 godz.).
46) Zajęcia z komputerem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 15 godz.).
47) Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 15 godz.).
48) Prezentowanie i publikowanie efektów projektu za pomocą narzędzi Web 2.0 (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 15 godz.).
49) Web 2.0 w bibliotece szkolnej – centrum informacyjnym dla uczniów (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 15 godz.).
50) „Chmura w Internecie” wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 25 godz.).
51) Budowanie strony www szkoły w oparciu o system CMS Joomla (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 40 godz.).
52) Zagrożenia w cyberprzestrzeni – mit czy rzeczywistość? (Niepubliczna Placówka Oświatowa „Educo”, 24 godz., e-learning).
53) Awans zawodowy nauczyciela (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie).
54) Stosowanie prawa w praktyce szkolnej (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 10 godz.).
55) Zasady konstruowania projektów edukacyjnych EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (ADIUVO Pracownia Projektów Europejskich).

III Uczestnictwo w warsztatach metodycznych:

1) Uczymy się bawiąc (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie, 16 godz.).
2) Tradycyjne techniki rękodzielnicze w pracy z dziećmi (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, 5 godz.).
3) Wykorzystanie tańców w kręgu w edukacji wczesnoszkolnej (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, 4 godz.).
4) Atrakcyjne techniki plastyczne stosowane w przedszkolu i klasach 1 – 3 (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, 2 godz.).
5) Malarstwo dekoracyjne – szablon (Grupa Edukacyjna MAC w Kielcach, 2 godz.).
6) Zimowe fantazje – prace z krepiny i bibuły (Centrum Usług Dydaktycznych Art-Mar w Rzeszowie, 8 godz.).
7) Jesienne fantazje – prace z krepiny i bibuły (Centrum Usług Dydaktycznych Art-Mar w Rzeszowie, 8 godz.).
8) Letnie fantazje – prace z krepiny i bibuły (Centrum Usług Dydaktycznych Art-Mar w Rzeszowie, 8 godz.).
9) Niekonwencjonalne techniki plastyczne – Wielkanoc (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie).
10) Niekonwencjonalne techniki plastyczne – Jesień (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie).
11) Niekonwencjonalne techniki plastyczne – Boże Narodzenie (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie).
12) Tańce w kręgu – zastosowanie w choreoterapii (Independance Centrum Terapii Tańcem i Ruchem w Warszawie, warsztaty, 12 godz.).
13) Wykorzystanie tańców w kręgu w edukacji wczesnoszkolnej (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, 4 godz.).
14) Zabawy taneczne przy muzyce (Centrum Usług Dydaktycznych Art-Mar w Rzeszowie, 12 godz.).
15) Podstawy działań wspierających aktywność własną dziecka we wczesnej edukacji (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, 4 godz.).
16) Specyfika pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, 4 godz.).
17) Kształtowanie pojęć i umiejętności geometrycznych (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, 4 godz.).
18) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – jak pracować z dzieckiem? (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, 4 godz.)
19) Praca w przedszkolu z dzieckiem nadpobudliwym – wykorzystanie terapeutycznej roli muzyki (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, 2 godz.).
20) Szkoła pięciolatka. Wspomaganie rozwoju dziecka pięcioletniego (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, 2 godz.).
21) Żywe wartości drogą do sukcesu wychowawczego na podstawie „Wesołej Szkoły” (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w Warszawie, 2 godz.).
22) Rozliczanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie).
23) Rozliczanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie).

IV Uczestnictwo w seminariach:

1) Doświadczam, ćwiczę, rozumiem - matematyka w działaniu (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w Warszawie).
2) Rozwijanie umiejętności kluczowych wśród uczniów (Instytut Kształcenia Eko-Tur w Warszawie, 32 godz.).
3) Gdyby tylko im zależało, czyli rzecz o motywacji (Centrum Szkoleniowe A – Z w Legionowie, 6 godz.).
4) Organizacja pracy szkoły zgodnie z nową podstawą programową (Centrum Szkoleniowe A – Z w Legionowie, 6 godz.).
5) Nowa podstawa programowa dla szkoły podstawowej, ramówki, monitorowanie wdrażania (Instytut Kształcenia Eko-Tur w Warszawie, 6 godz.).
6) Ewaluacja jako strategia nadzoru pedagogicznego (Centrum Szkoleniowe A – Z w Legionowie, 6 godz.).
7) Zespoły nauczycielskie a efektywność pracy szkoły (Centrum Rozwoju Edukacji A – Z w Legionowie, 6 godz.).

V Uczestnictwo w konferencjach naukowo – szkoleniowych:

1) Szkoła jako środowisko wspierające pełny rozwój ucznia i nauczyciela (Placówka Doskonalenia Nauczycieli – Pro Formatione w Warszawie, 6 godz.).
2) Jak motywować do lektury? Przykłady ciekawych praktyk nauczycielskich (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, 5 godz.).
3) Jak pomóc dziecku z ADHD? (Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, 5 godz.).
4) Społeczne i wychowawcze aspekty ADHD (Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, 5 godz.).
5) Rodzice w szkole (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego w Warszawie, 4 godz.).

-------------------------------------------------

Ponadto jestem autorką:
1) wielu prac badawczych,
2) kilkunastu projektów edukacyjnych i artystycznych skierowanych zarówno do dzieci pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych (projekty realizowane w 3 województwach: mazowieckim, małopolskim i podkarpackim),
3) kilkuset materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, programów (edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i innych),
4) wielu podręczników i materiałów szkoleniowych (powstałych we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli),
5) wielu publikacji, w tym m.in. takich pozycji jak:
- Edukacja wczesnoszkolna. Scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko (2015, współautorstwo).
- Stres szkolny uczniów klas początkowych (2013).
- Program modyfikacji zachowania dziecka sprawiającego trudności wychowawcze oparty na wybranych technikach behawioralnych (2009).
- Szkoła to nie tylko nauka (2011).
- Biblioteka 2.0 (2013).

-------------------------------------------------

Dotychczas pełniłam bądź pełnię m.in. takie funkcje jak:
- funkcję prezesa Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
- funkcję członka gminnej Komisji Stypendialnej powołanej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego,
- funkcję członka komisji egzaminacyjnej podczas sprawdzianu gimnazjalnego,
- funkcję członka komisji podczas konkursów przedmiotowych,
- funkcję przewodniczącej Zespołu Wychowawców Świetlicy,
- funkcję protokolanta posiedzeń Rad Pedagogicznych (2 lata),
- funkcję kierownika wycieczek szkolnych.

-------------------------------------------------

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi:
1) pełnosprawnymi (w tym m.in. z uzdolnionymi matematycznie),
2) niepełnosprawnymi (m.in. intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim, niewidomymi i słabowidzącymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z Zespołem Downa, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, z mutyzmem wybiórczym).

-------------------------------------------------

Prowadziłam bądź prowadzę zajęcia dodatkowe:
1) terapeutyczne - m.in.:
- muzykoterapię (w tym m.in. choreoterapię),
- teatroterapię,
- artterapię - sztuki plastyczne,
2) wychowawcze - m.in. psychoedukacyjne z elementami bajkoterapii,
3) dydaktyczne - m.in.:
- kółko taneczne (tańce narodowe, regionalne, ludowe),
- warsztaty bibułkarskie,
- kółko origami,
- kółko pn. "Gry i zabawy ruchowe",
- zajęcia informatyczne dla dzieci rozpoczynających pracę z komputerem,
- warsztaty przygotowujące do międzynarodowego konkursu matematycznego,
- zajęcia reedukacyjne.

-------------------------------------------------

Dodatkowe informacje:
- jestem nauczycielem mianowanym z rozpoczętym stażem na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- współorganizowałam różnego rodzaju imprezy kulturalne (m.in. Festiwal Kultury Japońskiej w Warszawie, Dzień Dziecka w Miejscu Piastowym dla dzieci z domów dziecka, konkursy recytatorskie, przeglądy piosenek, itp.),
- zorganizowałam wiele warsztatów i spotkań środowiskowych (m.in. spotkanie z niepełnosprawnymi pensjonariuszami Domu Opieki w Otwocku, rodzinne warsztaty pn. "Świąteczne origami" w Celestynowie, itp.),
- prowadzę kilka blogów tematycznych (m.in. z zakresu bajkoterapii, zarządzania oświatą),
- do 2000 r. grałam w Dziewczęcej Orkiestrze Dętej działającej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (z orkiestrą uczestniczyłam w kilkudziesięciu koncertach krajowych i gościłam na wielu festiwalach za granicą),
- współpracuję z kilkoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą dzieciom i osobom niepełnosprawnym,
- prowadzę szkolenia i warsztaty dla kadry oświatowej w ośrodkach doskonalenia nauczycieli oraz innych placówkach na terenie całego kraju (m.in. z biblioterapii, muzykoterapii, pedagogiki zabawy, origami, terapii pedagogicznej) - więcej na stronie: http://eb-szkolenia.wizytowka.pl/,
- współpracuję z kilkoma uczelniami prowadząc zajęcia na magisterskich studiach uzupełniających oraz kwalifikacyjnych studiach podyplomowych.

-------------------------------------------------

Organizacje pozarządowe, które polecam:
- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie (warsztaty i szkolenia dla: nauczycieli, wychowawców, terapeutów),
- Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie (wsparcie osób niewidomych i słabowidzących),
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie (wsparcie dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i nie tylko),
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo" w Warszawie (wsparcie dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce).

-------------------------------------------------

Zainteresowania:
- diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce,
- możliwości wykorzystania nowoczesnych multimediów w edukacji,
- pedagogika zabawy (wg. Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA).

-------------------------------------------------