Ty te moesz mie wasn wizytwk...

 

e-mail:
www:mgr Ewa Barszczowska

wychowawca - nauczyciel - pedagog - terapeuta - wykładowca


-------------------------------------------------------------------------

Uwielbiam pracę z dziećmi.
Praca z dziećmi zarówno pełno– jak i niepełnosprawnymi to moja życiowa pasja jak i wyzwanie.

-------------------------------------------------------------------------

Wykształcenie:

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:
1) nauczanie matematyki z elementami informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu),
2) pedagog szkolny (Uniwersytet Rzeszowski),
3) pedagogika specjalna w zakresie edukacji integracyjnej i włączającej (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie),
4) oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie),
5) surdopedagogika (studia w trakcie; na podbudowie kursu kwalifikacyjnego ukończonego w Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach),
6) bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo–medialną (Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku),
7) rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci (studia w trakcie),
8) menedżer oświaty – zarządzanie oświatą (Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku).

Studia magisterskie na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna” (na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie). Praca magisterska nt. „Stres szkolny uczniów klas początkowych”.

Studia licencjackie na kierunku „Edukacja wczesnoszkolna” (w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie). Praca licencjacka nt. „Zachowania agresywne uczniów w młodszym wieku szkolnym”.

Liceum ogólnokształcące – klasa o profilu pedagogicznym (w Rzeszowie);
to właśnie tutaj podczas praktyk pedagogicznych utwierdziłam się w przekonaniu, że do końca życia chcę być nauczycielem.

-------------------------------------------------------------------------

Uczestniczyłam w ponad 155 formach rozwijających specjalistyczną wiedzę i umiejętności (kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach naukowych, seminariach, festiwalach) zorganizowanych w placówkach doskonalenia na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Przemyślu, Lublinie, Siedlcach, Katowicach).

Ukończyłam m.in. takie formy jak:

A. W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII (ponad 609 godz.):
1) Obsługa i zastosowanie nowoczesnych multimediów w edukacji (Ośrodek Szkoleniowy Informatyki Stosowanej PROFFES w Warszawie, kurs, 48 godz.).
2) Świadomy wybór technologii AV dla szkoły (Multimedia w szkole we Wrocławiu).
3) Tydzień z niezbędnikiem nauczyciela na I etapie edukacyjnym (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, szkolenie).
4) Zajęcia z komputerem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
5) Squla – innowacyjna platforma edukacyjna dla dzieci i nauczycieli szkół podstawowych (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 4 godz.).
6) Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
7) WebQuest w pracy nauczyciela (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, kurs, 30 godz.).
8) Tworzenie aplikacji do wykorzystania na tablicach interaktywnych (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 5 godz.).
9) Programowanie wizualne dla każdego (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
10) Od razu SCRATCH 2.0 (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 12 godz.).
11) Jak przygotować szkolny newsletter (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
12) Tworzenie i wykorzystanie drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem programu Picasa (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 30 godz.).
13) Praktyczna grafika komputerowa dla nauczyciela przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Jak przygotować dyplom, kartę pracy, zdjęcia, zaproszenie …? (Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie, szkolenie, 8 godz.).
14) Edycja grafiki w programie online – PIXLR (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
15) Stwórzmy komunikat graficzny w sieci (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 20 godz.).
16) Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
17) Edycja wideo – VSDC Free Video Editor (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
18) Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
19) Od razu Akademia Khana (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 12 godz.).
20) Od razu Godzina Kodowania (Hour of Code) (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 12 godz.).
21) Opublikuj w Tackk (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
22) Platforma Blendspace do tworzenia lekcji (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
23) Platforma LearningApps w pracy nauczyciela (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 20 godz.).
24) Prezi (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
25) Komiksy w ToonDoo (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
26) ExamTime (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
27) HotPotatoes (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 20 godz.).
28) eXelearning – narzędzie do tworzenia i publikacji materiałów dydaktycznych (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 20 godz.).
29) Explain Everything (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 5 godz.).
30) Szkolny Remiks Ubuntu Deskop – nowoczesna edukacja dostępna dla każdego (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 3 godz.).
31) Budowanie strony www szkoły w oparciu o system CMS Joomla (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 40 godz.).
32) Technologie informacyjno – komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 20 godz.).
33) Web 2.0 w bibliotece szkolnej – centrum informacyjnym dla uczniów (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
34) Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 25 godz.).
35) Office 365 plan A2. Szkoła w chmurze: zarządzaj efektywnie, ucz z przyjemnością (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 5 godz.).
36) Microsoft PowerPoint 2003 – grafika menedżerska i prezentacyjna (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, szkolenie, 8 godz.).
37) Microsoft Word 2003 – poziom podstawowy (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, szkolenie, 16 godz.).
38) Microsoft Outlook 2003 – poczta elektroniczna (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, szkolenie, 8 godz.).
39) Korzystanie z Internetu (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, szkolenie, 8 godz.).
38) Zagrożenia w cyberprzestrzeni – mit czy rzeczywistość? (Niepubliczna Placówka Oświatowa „Educo”, kurs, 24 godz.).
40) Elektroniczne portfolio w pracy nauczyciela (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 20 godz.).
41) Spacer w Łazienkach Królewskich – interaktywna nauka z aplikacjami mobilnymi (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 6 godz.).

B. W ZAKRESIE EDUKACJI MATEMATYCZNEJ (ponad 61 godz.):
1) Do umiejętności matematycznych poprzez działanie. Skuteczne metody nauczania matematyki dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z uwzględnieniem metody prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej (Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie, szkolenie, 8 godz.).
2) Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i szkoleń, kurs, 20 godz.).
3) Doświadczam, ćwiczę, rozumiem – matematyka w działaniu (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w Warszawie, seminarium).
4) Kształtowanie pojęć i umiejętności geometrycznych (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, warsztaty, 4 godz.).
5) Pokonujemy trudności w uczeniu się matematyki (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, szkolenie, 5 godz.).
6) Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dyskalkulii (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, szkolenie, 14 godz.).

C. W ZAKRESIE PEDAGOGIKI ZABAWY ORAZ TWÓRCZOŚCI (ponad 32 godz.):
1) Uczymy się bawiąc (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie, warsztaty, 16 godz.).
2) Zabawa bawi, uczy, wychowuje (Grupa Edukacyjna MAC w Kielcach, szkolenie, 2 godz.).
3) Róbmy koło, bawmy się wesoło – gry i zabawy dla dzieci 6-letnich (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 4 godz.).
4) Twórcza i aktywna praca w wychowaniu przedszkolnym (Wydawnictwo JUKA–91 w Warszawie, szkolenie).
5) Innowacyjne metody i techniki pracy z uczniem w świetlicy szkolnej (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).

D. W ZAKRESIE MUZYKOTERAPII ORAZ EDUKACJI MUZYCZNEJ (100 godz.):
1) Muzykoterapia w pracy pedagogicznej (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, szkolenie, 10 godz.).
2) Inspiracje logorytmiczne (Instytucja Szkoleniowa ISKRA – Edukacja Animacja Szkolenia Sp. z o.o. w Lublinie, warsztaty, 3 godz.).
3) Umuzykalnienie dzieci metodą Carla Orffa (Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, szkolenie, 8 godz.).
4) Gry i zabawy muzyczne (Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie, szkolenie, 4 godz.).
5) Taniec towarzyski (Firma ROX–POL w Krośnie, kurs, 20 godz.).
6) Tańce ludowe i estradowe (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, szkolenie, 15 godz.).
7) Tańce w kręgu – zastosowanie w choreoterapii (Independance Centrum Terapii Tańcem i Ruchem w Warszawie, warsztaty, warsztaty, 12 godz.).
8) Wykorzystanie tańców w kręgu w edukacji wczesnoszkolnej (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, warsztaty, 4 godz.).
9) Tańce i zabawy integracyjne w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Instytucja Szkoleniowa ISKRA – Edukacja Animacja Szkolenia Sp. z o.o. w Lublinie, warsztaty, 3 godz.).
10) Taneczna podróż przez świat dla najmłodszych (Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, szkolenie, 8 godz.).
11) Zabawy taneczne przy muzyce (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, warsztaty, 12 godz.).
12) Podstawy emisji głosu (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 4 godz.).

E. W ZAKRESIE ARTETERAPII ORAZ EDUKACJI PLASTYCZNEJ (ponad 81 godz.):
1) Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, szkolenie, 4 godz.).
2) Atrakcyjne techniki plastyczne stosowane w przedszkolu i klasach 1 – 3 (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, warsztaty, 2 godz.).
3) Niekonwencjonalne techniki plastyczne – Boże Narodzenie (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, warsztaty).
4) Niekonwencjonalne techniki plastyczne – Jesień (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, warsztaty).
5) Niekonwencjonalne techniki plastyczne – Wielkanoc (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, warsztaty).
6) Zimowe fantazje – prace z krepiny i bibuły (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, warsztaty, 8 godz.).
7) Jesienne fantazje – prace z krepiny i bibuły (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, warsztaty, 8 godz.).
8) Letnie fantazje – prace z krepiny i bibuły (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, warsztaty, 8 godz.).
9) Gelly - painting – niekonwencjonalne techniki plastyczne na papierze i tkaninie w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi (Instytucja Szkoleniowa ISKRA – Edukacja Animacja Szkolenia Sp. z o.o. w Lublinie, warsztaty, 3 godz.).
10) Malarstwo dekoracyjne – szablon (Grupa Edukacyjna MAC w Kielcach, szkolenie, 2 godz.).
11) Animator sztuki origami (Pracownia Pedagogiczna im. prof. R. Więckowskiego oraz Oddział Warszawski Polskiego Centrum Origami, kurs, 25 godz.).
12) Papierowe zawijasy – quilling (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 4 godz.).
13) Tradycyjne techniki rękodzielnicze w pracy z dziećmi (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, warsztaty, 5 godz.).
14) Zwykłe – niezwykłe. Twórcze zabawy plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, szkolenie, 8 godz.).
14) Kolorowy kram – proste formy zabawkarskie dla dzieci (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 4 godz.).

F. W ZAKRESIE LOGOPEDII, EDUKACJI POLONISTYCZNEJ ORAZ EDUKACJI TEATRALNEJ (37 godz.):
1) Atrakcyjne ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, szkolenie, 4 godz.).
2) Kamishibai – teatr ilustracji. Jak zamienić seans głośnego czytania w niezapomnianą chwilę magii ... (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, 4 godz.).
3) Odkrywanie reguł językowych przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym (Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie, szkolenie, 4 godz.).
4) Grafomotoryka (Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie, szkolenie, 12 godz.).
5) Jak motywować do lektury? Przykłady ciekawych praktyk nauczycielskich (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, konferencja, 5 godz.).
6) Praca z dzieckiem dyslektycznym (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, szkolenie, 5 godz.).
7) Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, konferencja, 3 godz.).

G. W ZAKRESIE DIAGNOZOWANIA ORAZ METOD PRACY Z DZIEĆMI (ponad 230 godz.):
1) Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat (Niepubliczne Centrum Edukacji Pedagogicznej Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie, szkolenie).
2) KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci (Wydawnictwo KomLogo Piotr Gruba w Niezdrowicach, kurs, 8 godz.).
3) Gdyby tylko im zależało, czyli rzecz o motywacji (Centrum Szkoleniowe A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
4) Praca z uczniem zdolnym – tutoring w szkole (Doradztwo i Analizy Gospodarcze „Eurosto” w Bydgoszczy, kurs, 64 godz.).
5) Inteligencje wielorakie w cyklu „Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła” (Grupa Edukacyjna w Kielcach, szkolenie, 2 godz.).
6) Rozwijanie umiejętności kluczowych wśród uczniów (Instytut Kształcenia Eko – Tur w Warszawie, seminarium, 32 godz.).
7) Szkoła pięciolatka. Wspomaganie rozwoju dziecka pięcioletniego (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, warsztaty, 2 godz.).
8) Dziecko przygotowujące się do nauki w szkole i mały uczeń w szkole – wspieranie, diagnoza, monitorowanie (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, szkolenie, 25 godz.).
9) Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez różne formy zabawy, terapii i edukacji (Instytucja Szkoleniowa ISKRA – Edukacja Animacja Szkolenia Sp. z o.o. w Lublinie, festiwal).
10) Podstawy działań wspierających aktywność własną dziecka we wczesnej edukacji (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, warsztaty, 4 godz.).
11) Indywidualne potrzeby a dobór metod pracy z uczniami w edukacji wczesnoszkolnej (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, szkolenie, 20 godz.)
12) Specyfika pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, warsztaty, 4 godz.).
13) Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 w Warszawie, szkolenie, 18 godz.).
14) Elementy metody Marii Montessori do zastosowania w pracy z dzieckiem (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 3 godz.).
15) Metoda Petö (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
16) Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”® Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison I i II stopnia (Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów w Warszawie, kurs, 32 godz.). Uzyskanie certyfikatu Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów oraz amerykańskiego certyfikatu Międzynarodowej Fundacji Kinezjologii Edukacyjnej uprawniające do wykorzystywania programu w pracy konsultacyjnej, diagnostycznej i korekcyjnej w terapii dzieci i dorosłych.

H. W ZAKRESIE PSYCHOLOGII (ponad 102 godz.):
1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna (Centrum Doskonalenia STIMULUS w Piasecznie, szkolenie, 5 godz.).
2) Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole/placówce ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania indywidualnych programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, szkolenie, 25 godz.).
3) Podstawy terapii behawioralnej (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, szkolenie, 6 godz.).
4) Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno–wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę? (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, szkolenie, 20 godz.).
5) Trening Zastępowania Agresji ART (Mazowieckie Warsztaty Regionalne w Warszawie, szkolenie, 5 godz.).
6) Wskazówki dla nauczycieli – jak wyprowadzić dziecko z wybuchu agresji (Ośrodek Psychoterapii Behawioralnej SUKCES w Warszawie, szkolenie, 4 godz.).
7) Szybkie reagowanie w kryzysie. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w sytuacjach trudnych (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, kurs, 5 godz.).
8) Zrozumieć dziecko – emocje i ich wpływ na aktywność edukacyjną i społeczną (Wydawnictwo JUKA–91 w Warszawie, szkolenie).
9) Prowokacyjne zachowania uczniów – skuteczne sposoby reagowania (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, warsztaty, 5 godz.).
10) Konflikt i negocjacje – czyli jak rozbroić minę? (Centrum Rozwoju Edukacji A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
11) Konflikty klasowe oraz metody ich rozwiązywania (Centrum Kształcenia i Sprzedaży PROFEOS we Wrocławiu, szkolenie, 5 godz.).
12) Praca w przedszkolu z dzieckiem nadpobudliwym – wykorzystanie terapeutycznej roli muzyki (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, warsztaty, 2 godz.).
13) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – jak pracować z dzieckiem? (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, warsztaty, 4 godz.).
14) Jak pomóc dziecku z ADHD? (Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, konferencja, 5 godz.).
15) Społeczne i wychowawcze aspekty ADHD (Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, konferencja, 5 godz.).
16) Zły dotyk – rozpoznawanie i interwencja w sprawach wykorzystywania seksualnego dziecka (Fundacja Dzieci Niczyje, szkolenie).

I. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI ORAZ KOMUNIKACJI (ponad 54 godz.):
1) Rodzice w szkole (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego w Warszawie, konferencja, 4 godz.).
2) Szkoła i rodzice sprzymierzeńcami w obszarze zapewniania bezpieczeństwa uczniom (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, kurs).
3) Umiejętności interpersonalne nauczyciela w komunikacji z rodzicami (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, szkolenie, 4 godz.).
4) Sztuka nawiązywania kontaktów oraz rozwijania osobistych i społecznych kompetencji (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, szkolenie, 2 godz.).
5) Efektywna komunikacja w relacji z dzieckiem (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu, warsztaty, 4 godz.).
6) Szkoła rodziców, czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, według metody Faber/Mazlish i Gordona (Szkoła Podstawowa im. P. Montal w Rzeszowie, szkolenie, 40 godz.).

J. W ZAKRESIE PROJEKTÓW (ponad 68 godz.):
1) Od pomysłu poprzez realizację do prezentacji projektu, czyli jak TIK może wspierać projekty edukacyjne (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 5 godz.).
2) Prezentowanie i publikowanie efektów projektu za pomocą narzędzi Web 2.0 (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
3) Posługiwanie się narzędziami portalu eTwinning, eTwinning Live i TwinSpace (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie).
4) Zasady konstruowania projektów edukacyjnych EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (ADIUVO Pracownia Projektów Europejskich, szkolenie).
5) Tworzenie i zarządzanie projektami edukacyjnymi (Doradztwo i Analizy Gospodarcze „Eurosto” w Bydgoszczy, kurs, 48 godz.).
6) Rozliczanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie, warsztaty).
7) Rozliczanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie, warsztaty).

K. W ZAKRESIE PRAWA OŚWIATOWEGO ORAZ ZARZĄDZANIA W OŚWIACIE (ponad 46 godz.):
1) Prawo oświatowe dla nauczycieli oraz odpowiedzialność prawna nauczyciela (Centrum Rozwoju Edukacji A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
2) Ochrona prawna nauczyciela (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, kurs, 6 godz.).
3) Stosowanie prawa w praktyce szkolnej (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
4) Organizacja pracy szkoły zgodnie z nową podstawą programową (Centrum Szkoleniowe A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
5) Nowa podstawa programowa dla szkoły podstawowej, ramówki, monitorowanie wdrażania (Instytut Kształcenia Eko – Tur w Warszawie, seminarium, 6 godz.).
6) Awans zawodowy nauczyciela (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, szkolenie).
7) Ewaluacja jako strategia nadzoru pedagogicznego (Centrum Szkoleniowe A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
8) Zespoły nauczycielskie a efektywność pracy szkoły (Centrum Rozwoju Edukacji A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).

L. W ZAKRESIE BHP, POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I OPIEKI (170 godz.):
1) BHP dla nauczycieli (Biuro Usług BHP Profilaktyka w Rzeszowie, kurs, 8 godz.).
2) BHP na stanowisku „nauczyciel” (KTM Bezpieczeństwo Konrad Majdecki w Warszawie, seminarium, 9 godz.).
3) Pierwsza Pomoc Przedmedyczna BLS (Falck Medycyna Sp. z o.o. w Krakowie, szkolenie, 3 godz.).
4) Padaczka u dzieci. Problemy kliniczne – postępowanie terapeutyczne (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczo – Rehabilitacyjny TPD „Helenów” w Warszawie, szkolenie, 6 godz.).
5) Fizjoterapia i opieka nad osobami starszymi – szkolenie kwalifikacyjne (Agencja Pracy Tymczasowej GEVI we Wrocławiu, 144 godz.).

Ł. W ZAKRESIE TURYSTYKI (66 godz.):
1) Kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES w Rzeszowie, kurs, 10 godz.).
2) Kurs na kierownika wypoczynku (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, kurs, 10 godz.).
3) Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży (Henc i spółka w Głogowie, kurs, 10 godz.).
4) Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Kolegium Nauczycielskie im. prof. S. Pigonia w Krośnie, kurs, 36 godz.).

M. W ZAKRESIE INNYCH OBSZARÓW (26 godz.):
1) Ocenianie kształtujące w szkole (Centrum Rozwoju Edukacji A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
2) Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, kurs, 5 godz.).
3) Szkoła jako środowisko wspierające pełny rozwój ucznia i nauczyciela (Placówka Doskonalenia Nauczycieli – Pro Formatione w Warszawie, konferencja, 6 godz.).
4) Żywe wartości drogą do sukcesu wychowawczego na podstawie „Wesołej Szkoły” (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w Warszawie, warsztaty, 2 godz.).
5) Zapraszamy do „Naszej Klasy” – spotkanie z autorem (Grupa Edukacyjna MAC w Kielcach, szkolenie, 2 godz.).
6) Dress code, czyli zasady służbowej elegancji; kreowanie wizerunku w pracy (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 5 godz.).

Podsumowując: na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, itp. spędziłam ponad 1685 godzin. Innymi słowy: na ww. formach spędziłam mniej więcej tyle czasu, ile spędziłabym na prawie 5 dodatkowych kierunkach kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

-------------------------------------------------------------------------

Współpracuję z kilkoma uczelniami prowadząc zajęcia na magisterskich studiach uzupełniających oraz kwalifikacyjnych studiach podyplomowych. W ciągu pierwszych 5 lat współpracy prowadziłam m.in. takie zajęcia jak:
1) Metodyka edukacji matematycznej (ćwiczenia, 96 godz.),
2) Diagnoza i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki (ćwiczenia, 15 godz.),
3) Metodyka edukacji plastycznej (ćwiczenia, 48 godz.),
4) Edukacja muzyczna (ćwiczenia, 96 godz.),
5) Metody aktywizujące we wczesnej edukacji (ćwiczenia, 30 godz.),
6) Pedagogika zabawy (ćwiczenia, 30 godz.),
7) Arteterapia w edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia, 15 godz.),
8) Elementy pedagogiki specjalnej (wykłady – 6 godz., ćwiczenia – 40 godz.),
9) Wybrane zagadnienia dydaktyki specjalnej (ćwiczenia, 30 godz.),
10) Szkolnictwo specjalne – koncepcje i systemy dydaktyczne (wykłady, 40 godz.),
11) Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie (wykłady, 10 godz.),
12) Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (ćwiczenia, 10 godz.),
13) Stres szkolny uczniów klas początkowych (wykłady, 100 godz.).

Przez pierwszych kilka lat prowadziłam zajęcia głównie w formie tradycyjnej, od niedawna również w formie e-learningowej.

Prowadzę kursy, szkolenia oraz warsztaty dla kadry oświatowej we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli na terenie całego kraju. Tematy szkoleń i warsztatów, które przeprowadziłam w ciągu pierwszych 5 lat:
1) Edukacja wczesnoszkolna wsparta technologiami informacyjno – komunikacyjnymi (56 godz.),
2) Jak uczyć nowocześnie – wybrane narzędzia TIK w pracy z dziećmi w klasach 1 – 3 (24 godz.),
3) Sposoby aktywizowania dzieci na zajęciach matematycznych w klasach 1 – 3 z wykorzystaniem elementów metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej (24 godz.),
4) Matematyka po sali bryka, czyli jak aktywizować dzieci na zajęciach matematycznych w klasach 1 – 3 (14 godz.),
5) Podajmy sobie ręce – zabawy i ćwiczenia integracyjne (30 godz.),
6) Elementy muzykoterapii w pracy pedagogicznej (1 godz.),
7) Podróże do krainy bajek i baśni – konstruowanie atrakcyjnych zajęć tematycznych z elementami bajkoterapii (5 godz.),
8) Bajka dla Jasia – warsztat samodzielnego tworzenia bajek dla dziecka przeżywającego trudności (18 godz.),
9) Baśń w wychowaniu i terapii dziecka (5 godz.),
10) Zabawy i ćwiczenia rozwijające aktywność twórczą i nie tylko najmłodszych (8 godz.),
11) Pomysły na aktywność plastyczną, techniczną i nie tylko (5 godz.),
12) Origami – fascynująca metoda rozwijania cierpliwości u dzieci (5 godz.),
13) Zabawy ze słowem (1 godz.).

Podsumowując: w ciągu zaledwie 5 pierwszych lat współpracy z innymi podmiotami samodzielnie przeprowadziłam 762 godziny zajęć, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i studentów.

-------------------------------------------------------------------------

Posiadam doświadczenie w pracy z:
1) dziećmi pełnosprawnymi (w tym m.in. z uzdolnionymi matematycznie),
2) dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (m.in. intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, niewidomymi i słabowidzącymi, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, z ataksją czterokończynową, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z Zespołem Downa, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, z mutyzmem wybiórczym, z afazją motoryczną, z Zespołem Tourette’a).

-------------------------------------------------------------------------

Kiedyś marzyłam o tym, aby móc popracować sobie w różnego typu placówkach edukacyjnych i wychowawczych. I marzenie się spełniło.
W ciągu kilkunastu ostatnich lat pracowałam (często równolegle) m.in. w:
1) szkole podstawowej ogólnodostępnej jako:
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1–3),
– nauczyciel wychowania przedszkolnego (klasy 0),
– nauczyciel w klasach łączonych 0 – 1,
– pedagog szkolny,
– nauczyciel – wychowawca świetlicy,
– nauczyciel – bibliotekarz,
2) szkole podstawowej specjalnej jako:
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
– nauczyciel – specjalista rewalidacji,
3) pozaszkolnej placówce specjalistycznej jako wychowawca dzieci niepełnosprawnych,
4) specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym jako wychowawca niepełnosprawnej młodzieży,
5) specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym dla dzieci niesłyszących,
6) domu pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych jako:
– opiekun – wychowawca,
– instruktor terapii zajęciowej,
7) stowarzyszeniu zajmującym się pomocą dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce jako reedukator,
8) fundacji zajmującej się pomocą osobom niewidomym i słabowidzącym,
9) domu wczasów dziecięcych jako opiekun – wychowawca dzieci podczas kolonii,
10) ośrodku kultury jako instruktor zajęć artystycznych.

Pracowałam zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych, wiejskich jak i miejskich, świeckich jak i katolickich. W klasach, w których wszyscy porozumiewali się mową, jak i klasie, w której nikt nie mówił. Pracowałam w klasach żeńskich, męskich (z tymi grupami zawsze najlepiej mi się pracowało) jak i koedukacyjnych.
Podsumowując: łatwiej wypisać miejsca i warunki, w których nie pracowałam, niż pracowałam.
Innymi słowy: doświadczeniem mogłabym obdzielić co najmniej kilkanaście osób.

Chciałabym jeszcze popraktykować w:
1) kuratorium oświaty (kiedyś niewiele brakowało, a zostałabym wizytatorem – przeszłam wszystkie etapy, ale w ostatniej chwili zrezygnowałam, ponieważ dostałam wysoce atrakcyjną ofertę),
2) ministerstwie edukacji.

-------------------------------------------------------------------------

W placówkach oświatowych i kulturalnych (m.in. w domach i ośrodkach kultury) prowadziłam bądź prowadzę takie zajęcia dodatkowe jak:
1) dydaktyczne – m.in.:
– komputerowe (zajęcia wykraczające poza podstawę programową),
– rozwijające uzdolnienia matematyczne (przygotowujące m.in. do ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów matematycznych),
– gry i zabawy ruchowe,
2) artystyczne:
– rytmiczno – taneczne (w tym prowadzenie zespołu tanecznego: tańce narodowe, regionalne, ludowe),
– origami,
3) wychowawcze – m.in. psychoedukacyjne z elementami bajkoterapii,
4) terapeutyczne – m.in.:
– reedukację,
– muzykoterapię (w tym m.in. choreoterapię),
– artterapię – sztuki plastyczne,
– teatroterapię.

-------------------------------------------------------------------------

Dotychczas pełniłam bądź pełnię m.in. takie funkcje jak:
– funkcję protokolanta posiedzeń Rad Pedagogicznych (2 lata),
– funkcję członka gminnej Komisji Stypendialnej powołanej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego,
– funkcję członka komisji egzaminacyjnej podczas sprawdzianu gimnazjalnego,
– funkcję członka komisji podczas konkursów przedmiotowych,
– funkcję przewodniczącej Zespołu Wychowawców Świetlicy,
– funkcję opiekuna stażu nauczyciela rozpoczynającego awans zawodowy w szkole,
– funkcję kierownika wycieczek szkolnych.

-------------------------------------------------------------------------

Ponadto jestem autorką:
1) wielu prac badawczych,
2) kilkunastu projektów edukacyjnych i artystycznych skierowanych zarówno do dzieci pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych (projekty realizowane w 3 województwach: mazowieckim, małopolskim i podkarpackim),
3) niezliczonej ilości materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, programów (edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i innych) – sporo z nich zamieściłam w sieci,
4) wielu materiałów szkoleniowych (powstałych we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz uczelniami),
5) 2 specjalistycznych podręczników multimedialnych,
6) kilku publikacji, w tym m.in. takich pozycji jak:
– Edukacja wczesnoszkolna. Scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko (2015, książka, współautorstwo),
[autorzy książki, jak napisała na swoim FB profilu p. Jolanta Okuniewska, nauczycielka nominowana w 2016 r. do "Nauczycielskiej nagrody Nobla", to "pierwsza liga"; być może dlatego książka ma tak niesamowicie wysoką cenę; bardzo serdecznie dziękuję Wydawnictwu PRESSCOM z Wrocławia, za to, że znalazłam się w tym zaszczytnym gronie]
– Stres szkolny uczniów klas początkowych (2014, podręcznik),
– Biblioteka 2.0 (2013, artykuł),
– Szkoła to nie tylko nauka (2011, artykuł),
– Program modyfikacji zachowania dziecka sprawiającego trudności wychowawcze oparty na wybranych technikach behawioralnych (2009, artykuł).
7) czterech innowacji pedagogicznych:
– „Szaleni naukowcy w akcji!” – nauka poprzez doświadczenia i zabawy,
– „Być jak Leonardo da Vinci” – rozwijanie inteligencji poprzez ćwiczenia i zabawy,
– „Podajmy sobie ręce” – integracja klasy poprzez tańce, pląsy i zabawy ruchowe przy muzyce,
– „W krainie origami” – rozwijanie myślenia przestrzennego i logicznego poprzez origami.

-------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe informacje:
1) od 2015 r. jestem nauczycielem dyplomowanym (stopień awansu zawodowego),
2) prowadzę kilka blogów tematycznych, w tym jeden wspólnie z nauczycielami z ponad dwudziestu krajów europejskich,
3) współorganizowałam różnego rodzaju imprezy kulturalne (m.in. Festiwal Kultury Japońskiej w Warszawie, Dzień Dziecka w Miejscu Piastowym dla dzieci z domów dziecka, konkursy recytatorskie, przeglądy piosenek, itp.),
4) zorganizowałam wiele warsztatów i spotkań środowiskowych (m.in. spotkanie z niepełnosprawnymi pensjonariuszami Domu Opieki w Otwocku, rodzinne warsztaty pn. „Świąteczne origami” w Celestynowie),
5) w latach 1996 – 2000 r. grałam w Dziewczęcej Orkiestrze Dętej (pod batutą ś.p. prof. Bronisława Borciucha) działającej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (z orkiestrą uczestniczyłam w kilkudziesięciu koncertach krajowych i gościłam na wielu festiwalach za granicą),
6) współpracuję z kilkoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym i nie tylko,
7) niedawno rozpoczęłam przygodę z programem eTwinning i właśnie w tym momencie wspólnie ze 123 nauczycielami z 20 krajów europejskich (Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Włoch) tworzę swój pierwszy projekt pn. "Fun and games math”; 2.01.2017 r. za działania w projekcie pierwsza z nauczycielek otrzymała Krajową Odznakę Jakości (Dorota Dankowska, gratuluję!); trzymam bardzo mocno kciuki za pozostałych;
eTwinning Polska działa na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
8) od kilku lat biorę udział w konkursach dla nauczycieli:
– pierwszą nagrodą, którą zdobyłam była nagroda w konkursie na kronikę Szkolnej Kasy Oszczędności w 2011 r. (wtedy szkoła, której byłam pracownikiem, otrzymała 1000 zł),
– później było wiele różnych osiągnięć w konkursach,
– najlepszą nagrodę zdobyłam w 2016 r. – w Ogólnopolskim Konkursie "Klasa ze snów" (pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej) zajęłam I miejsce i wygrałam monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 Pro z wbudowanym komputerem i systemem operacyjnym Windows 10 o wartości 16 499 zł (!) oraz certyfikat "Szkoła Zorientowana Technologicznie" dla placówki oświatowej, której jestem pracownikiem; bardzo serdecznie dziękuję organizatorowi konkursu, firmie ViDiS z Bielan Wrocławskich, za docenienie mojej pracy merytorycznej nt. "Jak wykorzystać monitor interaktywny w pracy dydaktycznej z uczniami? Pomysły na kreatywne wykorzystanie sprzętu AV na lekcji" i przyznanie zaszczytnego tytułu eksperta w zakresie świadomego wyboru technologii AV dla szkoły,
– kilka miesięcy później, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, wygrałam w Ogólnopolskim Konkursie dla Nauczycieli pt. „Wartościowa wycieczka szkolna” (pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki); wygrana w tym konkursie bardzo mnie zaskoczyła, ponieważ wysłałam pracę z adnotacją, że nie spełnia wszystkich postanowień regulaminu; praca jednak zyskała takie uznanie komisji konkursowej, że stworzono dodatkową kategorię – nazwano ją: „wycieczki pozaregulaminowe”; w tym miejscu serdecznie dziękuję Agencji Turystycznej ATAS z Warszawy za dyplom i wspaniałe nagrody,
– ostatni konkurs, w którym wygrałam, to konkurs organizowany podczas lubelskiego „Festiwalu Inspiracji” (2017); z otrzymanych materiałów do animacji grup oraz sprzętu do zajęć ruchowych najbardziej cieszą się moi uczniowie; serdecznie dziękuję firmie Akson z Krakowa za wartościowe nagrody.

-------------------------------------------------------------------------

Wybrane osiągnięcia moich uczniów w zewnętrznych konkursach:
1) konkursy międzynarodowe:
– I miejsce w Międzynarodowym Konkursie „Creative use of Tablets in School”,
– I miejsce w Międzynarodowym Konkursie „Future Designers”,
– III miejsce w Międzynarodowym Konkursie „Math Playground”,
– tytuły „Laureata” w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” zdobyło 7 uczniów (w ramach nagród uczniowie uczestniczyli w zagranicznych obozach matematycznych),
– wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” otrzymało 21 uczniów,
2) konkursy ogólnopolskie:
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Najmłodsi programują”,
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Matematyka na wesoło” (w ramach nagrody uczeń uczestniczył w wyjeździe do Disneyland Resort Paris),
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Barwy pór roku”,
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Moda ekologiczna” (w ramach nagrody uczennica otrzymała zestaw artystyczny o wartości 1549 zł),
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Puzzle – mój wymarzony dom”,
– III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Wymaluj świat piosenek Nohavicy”,
– III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Digital Champions” otrzymało 3 uczniów (w ramach nagrody uczniowie otrzymali: iPada – tableta firmy Apple, Robota OzoBota do nauki programowania, półroczne internetowe dostępy do edukacyjnych programów komputerowych GWO, 2 gry planszowe pn. „Scottie Go! Nauka programowania dla najmłodszych”),
– III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Moja rodzina” (w ramach nagrody uczeń wraz z rodzicami uczestniczył w wyjeździe do Legoland Billund),
– wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Minieuroland inspiruje naturą”,
3) konkursy powiatowe, gminne, dzielnicowe:
– I miejsce w Dzielnicowym Konkursie „Z logiką na Ty”,
– I miejsce w Dzielnicowym Konkursie „Mini olimpiada matematyczna”,
– I miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi”,
– II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi”,
– II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Wiedzy „Polska – nasza ojczyzna”,
– II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym na ilustrację do książki J. Papuzińskiej „Nasza mama czarodziejka”,
– II i III miejsce w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego,
– III miejsce w Dzielnicowym Konkursie Literackim „Poeci dzieciom – E. Szelburg-Zarembina”,
– wyróżnienie w Gminnym Konkursie Literackim „Opowieść wigilijna”.
W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować rodzicom moich uczniów. Bez Państwa wsparcia nie byłoby tyle znamienitych osiągnięć.

-------------------------------------------------------------------------

Metody, które preferuję:
– metody wchodzące w skład pedagogiki zabawy (wg. Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA),
– metodę pytań i doświadczeń (wg. programu Uniwersytetu Dzieci),
– metodę opowieści ruchowych Józefa Gotfryda Thulina,
– metodę historyjek obrazkowych,
– metodę pn. „nauczanie przez oglądanie” (w wersji dostosowanej do pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym mojego autorstwa),
– metodę wspomagania rozwoju wg. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,
– arteterapię (w tym: muzykoterapię, plastykoterapię, bajkoterapię, ludoterapię).

-------------------------------------------------------------------------

Moje zainteresowania:
– możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji,
– pedagogika zabawy (wg. Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA),
– diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce,
– origami.

-------------------------------------------------------------------------

W wolnym czasie:
– jeszcze go nie miałam,
– może doczekam się go na emeryturze.

-------------------------------------------------------------------------

Uwielbiam:
– zachody słońca (wschody też uwielbiam, ale rano najlepiej się śpi i niestety najczęściej nie udaje mi się na nie zdążyć; wyjątkiem są dni /a było i jest ich nadal sporo w moim życiu/, kiedy muszę wstać o 2.55, żeby zdążyć na pociąg o 3.50, wtedy chcąc nie chcąc podziwianie wschodu słońca pod warunkiem dobrej pogody gwarantowane),
– polskie góry, lasy, łąki, jeziora, morze, szczególnie latem (fizycznie zwiedziłam 13 krajów europejskich, wirtualnie, dzięki Google Maps i innym podobnym narzędziom, chyba wszystkie kraje świata; wszędzie jest pięknie, ale Polska jest najpiękniejsza),
– Jarmarki Bożonarodzeniowe (szczególnie ten krakowski),
– czekoladę (czasami zastanawiam się, ile ton czekolady zjadłam w swoim życiu),
– ludzi pozytywnie zakręconych, czyli tych, którzy nie biadolą, nie kopią dołków pod innymi, nie dyktują innym, co mają robić, nie oceniają i nie rozliczają innych, tylko cały swój czas poświęcają na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań.

-------------------------------------------------------------------------

Ulubione cytaty:
– „Tylko niepokorni zmieniają świat” (autor nieznany),
– „Ludźmi sukcesu są osoby, które mają określone cele, są napędzani przez pasję i potrafią przekuć błędy w wartościowe doświadczenie, a nie upokarzającą porażkę. Największe sukcesy odnoszą ludzie pracujący w pojedynkę, wolni od jakichkolwiek układów” (autor nieznany).

-------------------------------------------------------------------------

Wszystko, co w swoim życiu osiągnęłam i to kim i jaka dziś jestem zawdzięczam przede wszystkim dwóm osobom: ś.p. dziadkowi Józefowi i mojej mamie Józefie.

-------------------------------------------------------------------------DZIĘKUJĘ JEZU CI, ZA TO ŻYCIE, KTÓRE DAŁEŚ MI.
DZIĘKUJĘ ZA CHWILE DOBRE, ZŁE,
ZA PROŚBY WYSŁUCHANE I ZA TE JESZCZE NIE.
DZIĘKUJĘ JEZU CI, ZA TO ŻYCIE, KTÓRE DAŁEŚ MI.-------------------------------------------------------------------------

NAJSZCZĘŚLIWSZY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE TO WŁAŚNIE JA!

-------------------------------------------------------------------------