Ty te moesz mie wasn wizytwk...

 

e-mail:
www:mgr Ewa Barszczowska

wychowawca - nauczyciel - pedagog - terapeuta - wykładowca


-------------------------------------------------------------------------

Uwielbiam pracę z dziećmi.
Praca z dziećmi zarówno pełno– jak i niepełnosprawnymi to moja życiowa pasja jak i wyzwanie.

-------------------------------------------------------------------------

Wykształcenie:

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:
1) nauczanie matematyki z elementami informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu),
2) pedagog szkolny (Uniwersytet Rzeszowski),
3) pedagogika specjalna w zakresie edukacji integracyjnej i włączającej (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie),
4) oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie),
5) surdopedagogika (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu),
6) bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo–medialną (Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku),
7) rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci (studia w trakcie),
8) menedżer oświaty – zarządzanie oświatą (Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku).

Studia magisterskie na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna” (na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie). Praca magisterska nt. „Stres szkolny uczniów klas początkowych”.

Studia licencjackie na kierunku „Edukacja wczesnoszkolna” (w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie). Praca licencjacka nt. „Zachowania agresywne uczniów w młodszym wieku szkolnym”.

Liceum ogólnokształcące – klasa o profilu pedagogicznym (w Rzeszowie);
to właśnie tutaj podczas praktyk pedagogicznych utwierdziłam się w przekonaniu, że do końca życia chcę być nauczycielem.

-------------------------------------------------------------------------

Uczestniczyłam w ponad 187 formach rozwijających specjalistyczną wiedzę i umiejętności (kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach naukowych, seminariach, webinariach, festiwalach) zorganizowanych w placówkach doskonalenia na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Przemyślu, Lublinie, Siedlcach, Katowicach).

Ukończyłam m.in. takie formy jak:

A. W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII (ponad 609 godz.):
1) Obsługa i zastosowanie nowoczesnych multimediów w edukacji (Ośrodek Szkoleniowy Informatyki Stosowanej PROFFES w Warszawie, kurs, 48 godz.).
2) Świadomy wybór technologii AV dla szkoły (Multimedia w Szkole we Wrocławiu, szkolenie).
3) Tydzień z niezbędnikiem nauczyciela na I etapie edukacyjnym (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, szkolenie).
4) Zajęcia z komputerem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
5) Squla – innowacyjna platforma edukacyjna dla dzieci i nauczycieli szkół podstawowych (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 4 godz.).
6) Gamifikacja w Squli (Squla Polska, webinarium).
7) Nauka i zabawa z „Małym erudytą” (Squla Polska, webinarium).
8) Tydzień z niezbędnikiem nauczyciela na I etapie edukacyjnym (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, szkolenie).
9) Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
10) WebQuest w pracy nauczyciela (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, kurs, 30 godz.).
11) Tworzenie aplikacji do wykorzystania na tablicach interaktywnych (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 5 godz.).
12) Nauka programowania w klasach 1 – 3. Jak realizować proponowaną podstawę programową kształcenia informatycznego (Grupa MAC S.A., konferencja).
13) Programowanie wizualne dla każdego (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
14) Od razu SCRATCH 2.0 (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 12 godz.).
15) Jak przygotować szkolny newsletter (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
16) Tworzenie i wykorzystanie drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem programu Picasa (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 30 godz.).
17) Praktyczna grafika komputerowa dla nauczyciela przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Jak przygotować dyplom, kartę pracy, zdjęcia, zaproszenie …? (Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie, szkolenie, 8 godz.).
18) Edycja grafiki w programie online – PIXLR (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
19) Stwórzmy komunikat graficzny w sieci (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 20 godz.).
20) Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
21) Edycja wideo – VSDC Free Video Editor (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
22) Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
23) Od razu Akademia Khana (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 12 godz.).
24) Od razu Godzina Kodowania (Hour of Code) (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 12 godz.).
25) Opublikuj w Tackk (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
26) Platforma Blendspace do tworzenia lekcji (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
27) Platforma LearningApps w pracy nauczyciela (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 20 godz.).
28) Prezi (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
29) Komiksy w ToonDoo (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
30) ExamTime (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
31) HotPotatoes (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 20 godz.).
32) eXelearning – narzędzie do tworzenia i publikacji materiałów dydaktycznych (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 20 godz.).
33) Explain Everything (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 5 godz.).
34) Szkolny Remiks Ubuntu Deskop – nowoczesna edukacja dostępna dla każdego (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 3 godz.).
35) Budowanie strony www szkoły w oparciu o system CMS Joomla (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 40 godz.).
36) Technologie informacyjno – komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 20 godz.).
37) Web 2.0 w bibliotece szkolnej – centrum informacyjnym dla uczniów (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
38) Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 25 godz.).
39) Office 365 plan A2. Szkoła w chmurze: zarządzaj efektywnie, ucz z przyjemnością (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 5 godz.).
40) Microsoft PowerPoint 2003 – grafika menedżerska i prezentacyjna (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, szkolenie, 8 godz.).
41) Microsoft Word 2003 – poziom podstawowy (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, szkolenie, 16 godz.).
42) Microsoft Outlook 2003 – poczta elektroniczna (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, szkolenie, 8 godz.).
43) Korzystanie z Internetu (Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, szkolenie, 8 godz.).
44) Zagrożenia w cyberprzestrzeni – mit czy rzeczywistość? (Niepubliczna Placówka Oświatowa „Educo”, kurs, 24 godz.).
45) Elektroniczne portfolio w pracy nauczyciela (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 20 godz.).
46) Spacer w Łazienkach Królewskich – interaktywna nauka z aplikacjami mobilnymi (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 6 godz.).

B. W ZAKRESIE EDUKACJI MATEMATYCZNEJ (ponad 61 godz.):
1) Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i szkoleń, kurs, 20 godz.).
2) Do umiejętności matematycznych poprzez działanie. Skuteczne metody nauczania matematyki dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z uwzględnieniem metody prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej (Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie, szkolenie, 8 godz.).
3) Matematyka na wesoło. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci (Grupa MAC S.A., konferencja).
4) Doświadczam, ćwiczę, rozumiem – matematyka w działaniu (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w Warszawie, seminarium).
5) Kształtowanie pojęć i umiejętności geometrycznych (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, warsztaty, 4 godz.).
6) Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji wczesnoszkolnej (Grupa MAC S.A., konferencja).
7) Pokonujemy trudności w uczeniu się matematyki (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, szkolenie, 5 godz.).
8) Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dyskalkulii (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, szkolenie, 14 godz.).

C. W ZAKRESIE PEDAGOGIKI ZABAWY ORAZ TWÓRCZOŚCI (ponad 32 godz.):
1) Uczymy się bawiąc (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie, warsztaty, 16 godz.).
2) Zabawa bawi, uczy, wychowuje (Grupa Edukacyjna MAC w Kielcach, szkolenie, 2 godz.).
3) Róbmy koło, bawmy się wesoło – gry i zabawy dla dzieci 6-letnich (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 4 godz.).
4) Twórcza i aktywna praca w wychowaniu przedszkolnym (Wydawnictwo JUKA–91 w Warszawie, szkolenie).
5) Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym (Grupa MAC S.A., konferencja).
Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku wczesnoszkolnym? (Grupa MAC S.A., konferencja).
6) Innowacyjne metody i techniki pracy z uczniem w świetlicy szkolnej (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).

D. W ZAKRESIE MUZYKOTERAPII ORAZ EDUKACJI MUZYCZNEJ (100 godz.):
1) Muzykoterapia w pracy pedagogicznej (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, szkolenie, 10 godz.).
2) Inspiracje logorytmiczne (Instytucja Szkoleniowa ISKRA – Edukacja Animacja Szkolenia Sp. z o.o. w Lublinie, warsztaty, 3 godz.).
3) Umuzykalnienie dzieci metodą Carla Orffa (Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, szkolenie, 8 godz.).
4) Gry i zabawy muzyczne (Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie, szkolenie, 4 godz.).
5) Taniec towarzyski (Firma ROX–POL w Krośnie, kurs, 20 godz.).
6) Tańce ludowe i estradowe (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, szkolenie, 15 godz.).
7) Tańce w kręgu – zastosowanie w choreoterapii (Independance Centrum Terapii Tańcem i Ruchem w Warszawie, warsztaty, warsztaty, 12 godz.).
8) Wykorzystanie tańców w kręgu w edukacji wczesnoszkolnej (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, warsztaty, 4 godz.).
9) Tańce i zabawy integracyjne w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Instytucja Szkoleniowa ISKRA – Edukacja Animacja Szkolenia Sp. z o.o. w Lublinie, warsztaty, 3 godz.).
10) Taneczna podróż przez świat dla najmłodszych (Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, szkolenie, 8 godz.).
11) Zabawy taneczne przy muzyce (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, warsztaty, 12 godz.).
12) Podstawy emisji głosu (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 4 godz.).

E. W ZAKRESIE ARTETERAPII ORAZ EDUKACJI PLASTYCZNEJ (ponad 81 godz.):
1) Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, szkolenie, 4 godz.).
2) Atrakcyjne techniki plastyczne stosowane w przedszkolu i klasach 1 – 3 (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, warsztaty, 2 godz.).
3) Niekonwencjonalne techniki plastyczne – Boże Narodzenie (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, warsztaty).
4) Niekonwencjonalne techniki plastyczne – Jesień (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, warsztaty).
5) Niekonwencjonalne techniki plastyczne – Wielkanoc (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, warsztaty).
6) Zimowe fantazje – prace z krepiny i bibuły (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, warsztaty, 8 godz.).
7) Jesienne fantazje – prace z krepiny i bibuły (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, warsztaty, 8 godz.).
8) Letnie fantazje – prace z krepiny i bibuły (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, warsztaty, 8 godz.).
9) Gelly - painting – niekonwencjonalne techniki plastyczne na papierze i tkaninie w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi (Instytucja Szkoleniowa ISKRA – Edukacja Animacja Szkolenia Sp. z o.o. w Lublinie, warsztaty, 3 godz.).
10) Malarstwo dekoracyjne – szablon (Grupa Edukacyjna MAC w Kielcach, szkolenie, 2 godz.).
11) Animator sztuki origami (Pracownia Pedagogiczna im. prof. R. Więckowskiego oraz Oddział Warszawski Polskiego Centrum Origami, kurs, 25 godz.).
12) Papierowe zawijasy – quilling (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 4 godz.).
13) Tradycyjne techniki rękodzielnicze w pracy z dziećmi (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, warsztaty, 5 godz.).
14) Zwykłe – niezwykłe. Twórcze zabawy plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, szkolenie, 8 godz.).
15) Kolorowy kram – proste formy zabawkarskie dla dzieci (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 4 godz.).
16) Edukacja artystyczna ważnym elementem w rozwoju uczniów klas 1-3 (Grupa MAC S.A., konferencja).

F. W ZAKRESIE LOGOPEDII, EDUKACJI POLONISTYCZNEJ ORAZ EDUKACJI TEATRALNEJ (37 godz.):
1) Logopedia w pracy nauczyciela (Grupa MAC S.A., konferencja).
2) Atrakcyjne ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, szkolenie, 4 godz.).
3) Odkrywanie reguł językowych przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym (Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie, szkolenie, 4 godz.).
4) Grafomotoryka (Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie, szkolenie, 12 godz.).
5) Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywy zmian w edukacji przedszkolnej (Grupa MAC S.A., konferencja).
6) Jak zachęcić dzieci do czytania książek (Grupa MAC S.A., konferencja).
7) Jak motywować do lektury? Przykłady ciekawych praktyk nauczycielskich (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, konferencja, 5 godz.).
8) Kamishibai – teatr ilustracji. Jak zamienić seans głośnego czytania w niezapomnianą chwilę magii ... (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, 4 godz.).
9) Praca z dzieckiem dyslektycznym (Centrum Usług Dydaktycznych Art–Mar w Rzeszowie, szkolenie, 5 godz.).
10) Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, konferencja, 3 godz.).

G. W ZAKRESIE DIAGNOZOWANIA ORAZ METOD PRACY Z DZIEĆMI (ponad 511 godz.):
1) Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat (Niepubliczne Centrum Edukacji Pedagogicznej Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie, szkolenie).
2) KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci (Wydawnictwo KomLogo Piotr Gruba w Niezdrowicach, kurs, 8 godz.).
3) Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej (Grupa MAC S.A., konferencja).
4) Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej (Grupa MAC S.A., konferencja).
5) Praca z uczniem zdolnym – tutoring w szkole (Doradztwo i Analizy Gospodarcze „Eurosto” w Bydgoszczy, kurs, 64 godz.).
6) Tutoring w szkole oraz w przedszkolu. Geneza i zastosowanie (Grupa MAC S.A., konferencja).
7) Inteligencje wielorakie w cyklu „Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła” (Grupa Edukacyjna w Kielcach, szkolenie, 2 godz.).
8) „Ja i moja szkoła” – cykl zainspirowany teorią inteligencji wielorakich H. Gardnera (Grupa MAC S.A., konferencja).
9) Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu? (Grupa MAC S.A., konferencja).
10) Gdyby tylko im zależało, czyli rzecz o motywacji (Centrum Szkoleniowe A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
11) Stymulowanie rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (Grupa MAC S.A., konferencja).
12) Rozwijanie umiejętności kluczowych wśród uczniów (Instytut Kształcenia Eko – Tur w Warszawie, seminarium, 32 godz.).
13) Szkoła pięciolatka. Wspomaganie rozwoju dziecka pięcioletniego (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, warsztaty, 2 godz.).
14) Dziecko przygotowujące się do nauki w szkole i mały uczeń w szkole – wspieranie, diagnoza, monitorowanie (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, szkolenie, 25 godz.).
15) Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem pakietów z cyklu „Kraina przedszkolaka” (Grupa MAC S.A., konferencja).
16) Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Edukacja wczesnoszkolna w świetle zapisów nowej podstawy programowej (Wydawnictwo Nowa Era, szkolenie, 1 godz.).
17) Podstawy działań wspierających aktywność własną dziecka we wczesnej edukacji (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, warsztaty, 4 godz.).
18) Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez różne formy zabawy, terapii i edukacji (Instytucja Szkoleniowa ISKRA – Edukacja Animacja Szkolenia Sp. z o.o. w Lublinie, festiwal).
19) Trudności w uczeniu się – rozpoznawanie i diagnoza wstępna w klasach 1-3 (Grupa MAC S.A., konferencja).
20) Indywidualne potrzeby a dobór metod pracy z uczniami w edukacji wczesnoszkolnej (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, szkolenie, 20 godz.)
21) Specyfika pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie, warsztaty, 4 godz.).
22) Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 w Warszawie, szkolenie, 18 godz.).
23) Elementy metody Marii Montessori do zastosowania w pracy z dzieckiem (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 3 godz.).
24) Metoda Petö (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
25) Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”® Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison I i II stopnia (Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów w Warszawie, kurs, 32 godz.). Uzyskanie certyfikatu Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów oraz amerykańskiego certyfikatu Międzynarodowej Fundacji Kinezjologii Edukacyjnej uprawniające do wykorzystywania programu w pracy konsultacyjnej, diagnostycznej i korekcyjnej w terapii dzieci i dorosłych.
26) Surdopedagogika (Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach, 280 godz.).

H. W ZAKRESIE PSYCHOLOGII (ponad 102 godz.):
1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna (Centrum Doskonalenia STIMULUS w Piasecznie, szkolenie, 5 godz.).
2) Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole/placówce ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania indywidualnych programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, szkolenie, 25 godz.).
3) Podstawy terapii behawioralnej (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, szkolenie, 6 godz.).
4) Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno–wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę? (Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” w Krakowie, szkolenie, 20 godz.).
5) Trening Zastępowania Agresji ART (Mazowieckie Warsztaty Regionalne w Warszawie, szkolenie, 5 godz.).
6) Jak radzić sobie z agresją u dzieci? (Grupa MAC S.A., konferencja).
7) Wskazówki dla nauczycieli – jak wyprowadzić dziecko z wybuchu agresji (Ośrodek Psychoterapii Behawioralnej SUKCES w Warszawie, szkolenie, 4 godz.).
8) Szybkie reagowanie w kryzysie. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w sytuacjach trudnych (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, kurs, 5 godz.).
9) Zrozumieć dziecko – emocje i ich wpływ na aktywność edukacyjną i społeczną (Wydawnictwo JUKA–91 w Warszawie, szkolenie).
10) Prowokacyjne zachowania uczniów – skuteczne sposoby reagowania (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, warsztaty, 5 godz.).
11) Konflikt i negocjacje – czyli jak rozbroić minę? (Centrum Rozwoju Edukacji A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
12) Konflikty klasowe oraz metody ich rozwiązywania (Centrum Kształcenia i Sprzedaży PROFEOS we Wrocławiu, szkolenie, 5 godz.).
13) Praca w przedszkolu z dzieckiem nadpobudliwym – wykorzystanie terapeutycznej roli muzyki (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, warsztaty, 2 godz.).
14) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – jak pracować z dzieckiem? (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, warsztaty, 4 godz.).
15) Jak pomóc dziecku z ADHD? (Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, konferencja, 5 godz.).
16) Społeczne i wychowawcze aspekty ADHD (Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, konferencja, 5 godz.).
17) Dziecko z Zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej (Grupa MAC S.A., konferencja).
Uczyć i zrozumieć dziecko z Zespołem Aspergera (Grupa MAC S.A., konferencja).
18) Zły dotyk – rozpoznawanie i interwencja w sprawach wykorzystywania seksualnego dziecka (Fundacja Dzieci Niczyje, szkolenie).

I. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI ORAZ KOMUNIKACJI (ponad 54 godz.):
1) Rodzice w szkole (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego w Warszawie, konferencja, 4 godz.).
2) Szkoła i rodzice sprzymierzeńcami w obszarze zapewniania bezpieczeństwa uczniom (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, kurs).
3) Sztuka nawiązywania kontaktów oraz rozwijania osobistych i społecznych kompetencji (Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Kielcach, szkolenie, 2 godz.).
4) Umiejętności interpersonalne nauczyciela w komunikacji z rodzicami (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, szkolenie, 4 godz.).
5) Jak pracować i budować relacje z roszczeniowym rodzicem? (Grupa MAC S.A., konferencja).
6) Wywiadówka inaczej – jak przygotować i przeprowadzić spotkanie z rodzicami (Grupa MAC S.A., konferencja).
7) Efektywna komunikacja w relacji z dzieckiem (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu, warsztaty, 4 godz.).
8) Szkoła rodziców, czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, według metody Faber/Mazlish i Gordona (Szkoła Podstawowa im. P. Montal w Rzeszowie, szkolenie, 40 godz.).

J. W ZAKRESIE PROJEKTÓW, INNOWACJI (ponad 68 godz.):
1) Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej (Grupa MAC S.A., konferencja).
2) Od pomysłu poprzez realizację do prezentacji projektu, czyli jak TIK może wspierać projekty edukacyjne (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 5 godz.).
3) Prezentowanie i publikowanie efektów projektu za pomocą narzędzi Web 2.0 (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, szkolenie, 15 godz.).
4) Posługiwanie się narzędziami portalu eTwinning, eTwinning Live i TwinSpace (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie).
5) Zasady konstruowania projektów edukacyjnych EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (ADIUVO Pracownia Projektów Europejskich, szkolenie).
6) Fundusze europejskie: jak pozyskać finanse dla szkoły w latach 2014 – 2020? (Grupa MAC S.A., konferencja).
7) Projekty w edukacji wczesnoszkolnej (Grupa MAC S.A., konferencja).
8) Tworzenie i zarządzanie projektami edukacyjnymi (Doradztwo i Analizy Gospodarcze „Eurosto” w Bydgoszczy, kurs, 48 godz.).
9) Rozliczanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie, warsztaty).
10) Rozliczanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie, warsztaty).

K. W ZAKRESIE PRAWA OŚWIATOWEGO ORAZ ZARZĄDZANIA W OŚWIACIE (ponad 46 godz.):
1) Prawo oświatowe dla nauczycieli oraz odpowiedzialność prawna nauczyciela (Centrum Rozwoju Edukacji A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
2) Ochrona prawna nauczyciela (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, kurs, 6 godz.).
3) Stosowanie prawa w praktyce szkolnej (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, szkolenie, 10 godz.).
4) Organizacja pracy szkoły zgodnie z nową podstawą programową (Centrum Szkoleniowe A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
5) Nowa podstawa programowa dla szkoły podstawowej, ramówki, monitorowanie wdrażania (Instytut Kształcenia Eko – Tur w Warszawie, seminarium, 6 godz.).
6) Awans zawodowy nauczyciela (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, szkolenie).
7) Ewaluacja jako strategia nadzoru pedagogicznego (Centrum Szkoleniowe A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
8) Zespoły nauczycielskie a efektywność pracy szkoły (Centrum Rozwoju Edukacji A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).

L. W ZAKRESIE BHP, POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I OPIEKI (170 godz.):
1) BHP dla nauczycieli (Biuro Usług BHP Profilaktyka w Rzeszowie, kurs, 8 godz.).
2) BHP na stanowisku „nauczyciel” (KTM Bezpieczeństwo Konrad Majdecki w Warszawie, seminarium, 9 godz.).
3) Pierwsza Pomoc Przedmedyczna BLS (Falck Medycyna Sp. z o.o. w Krakowie, szkolenie, 3 godz.).
4) Padaczka u dzieci. Problemy kliniczne – postępowanie terapeutyczne (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczo – Rehabilitacyjny TPD „Helenów” w Warszawie, szkolenie, 6 godz.).
5) Fizjoterapia i opieka nad osobami starszymi – szkolenie kwalifikacyjne (Agencja Pracy Tymczasowej GEVI we Wrocławiu, 144 godz.).

Ł. W ZAKRESIE TURYSTYKI (66 godz.):
1) Kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES w Rzeszowie, kurs, 10 godz.).
2) Kurs na kierownika wypoczynku (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, kurs, 10 godz.).
3) Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży (Henc i spółka w Głogowie, kurs, 10 godz.).
4) Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Kolegium Nauczycielskie im. prof. S. Pigonia w Krośnie, kurs, 36 godz.).

M. W ZAKRESIE INNYCH OBSZARÓW (26 godz.):
1) Ocenianie kształtujące w szkole (Centrum Rozwoju Edukacji A – Z w Legionowie, seminarium, 6 godz.).
2) Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, kurs, 5 godz.).
3) Szkoła jako środowisko wspierające pełny rozwój ucznia i nauczyciela (Placówka Doskonalenia Nauczycieli – Pro Formatione w Warszawie, konferencja, 6 godz.).
4) Żywe wartości drogą do sukcesu wychowawczego na podstawie „Wesołej Szkoły” (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w Warszawie, warsztaty, 2 godz.).
5) Zapraszamy do „Naszej Klasy” – spotkanie z autorem (Grupa Edukacyjna MAC w Kielcach, szkolenie, 2 godz.).
6) „Gra w kolory” – radość ze zdobywania wiedzy (Grupa MAC S.A., konferencja).
7) Dress code, czyli zasady służbowej elegancji; kreowanie wizerunku w pracy (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach, szkolenie, 5 godz.).

Podsumowując: na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, itp. spędziłam ponad 1966 godzin. Innymi słowy: na ww. formach spędziłam mniej więcej tyle czasu, ile spędziłabym na ponad 5 dodatkowych kierunkach kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

-------------------------------------------------------------------------

Współpracuję z kilkoma uczelniami prowadząc zajęcia na magisterskich studiach uzupełniających oraz kwalifikacyjnych studiach podyplomowych. W ciągu pierwszych 5 lat współpracy prowadziłam m.in. takie zajęcia jak:
1) Metodyka edukacji matematycznej (ćwiczenia, 96 godz.),
2) Diagnoza i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki (ćwiczenia, 15 godz.),
3) Metodyka edukacji plastycznej (ćwiczenia, 48 godz.),
4) Edukacja muzyczna (ćwiczenia, 96 godz.),
5) Metody aktywizujące we wczesnej edukacji (ćwiczenia, 30 godz.),
6) Pedagogika zabawy (ćwiczenia, 30 godz.),
7) Arteterapia w edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia, 15 godz.),
8) Elementy pedagogiki specjalnej (wykłady – 6 godz., ćwiczenia – 40 godz.),
9) Wybrane zagadnienia dydaktyki specjalnej (ćwiczenia, 30 godz.),
10) Szkolnictwo specjalne – koncepcje i systemy dydaktyczne (wykłady, 40 godz.),
11) Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie (wykłady, 10 godz.),
12) Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (ćwiczenia, 10 godz.),
13) Stres szkolny uczniów klas początkowych (wykłady, 100 godz.).

Przez pierwszych kilka lat prowadziłam zajęcia głównie w formie tradycyjnej, od niedawna również w formie e-learningowej.

Prowadzę kursy, szkolenia oraz warsztaty dla kadry oświatowej we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli na terenie całego kraju. Tematy szkoleń i warsztatów, które przeprowadziłam w ciągu pierwszych 5 lat:
1) Edukacja wczesnoszkolna wsparta technologiami informacyjno – komunikacyjnymi (56 godz.),
2) Jak uczyć nowocześnie – wybrane narzędzia TIK w pracy z dziećmi w klasach 1 – 3 (24 godz.),
3) Sposoby aktywizowania dzieci na zajęciach matematycznych w klasach 1 – 3 z wykorzystaniem elementów metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej (24 godz.),
4) Matematyka po sali bryka, czyli jak aktywizować dzieci na zajęciach matematycznych w klasach 1 – 3 (14 godz.),
5) Podajmy sobie ręce – zabawy i ćwiczenia integracyjne (30 godz.),
6) Elementy muzykoterapii w pracy pedagogicznej (1 godz.),
7) Podróże do krainy bajek i baśni – konstruowanie atrakcyjnych zajęć tematycznych z elementami bajkoterapii (5 godz.),
8) Bajka dla Jasia – warsztat samodzielnego tworzenia bajek dla dziecka przeżywającego trudności (18 godz.),
9) Baśń w wychowaniu i terapii dziecka (5 godz.),
10) Zabawy i ćwiczenia rozwijające aktywność twórczą i nie tylko najmłodszych (8 godz.),
11) Pomysły na aktywność plastyczną, techniczną i nie tylko (5 godz.),
12) Origami – fascynująca metoda rozwijania cierpliwości u dzieci (5 godz.),
13) Zabawy ze słowem (1 godz.).

Podsumowując: w ciągu zaledwie 5 pierwszych lat współpracy z innymi podmiotami samodzielnie przeprowadziłam 762 godziny zajęć, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i studentów.

-------------------------------------------------------------------------

Posiadam doświadczenie w pracy z:
1) dziećmi pełnosprawnymi (w tym m.in. z uzdolnionymi matematycznie),
2) dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (m.in. intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, niewidomymi i słabowidzącymi, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, z ataksją czterokończynową, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z Zespołem Downa, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, z mutyzmem wybiórczym, z afazją motoryczną, z Zespołem Tourette’a).

-------------------------------------------------------------------------

Kiedyś marzyłam o tym, aby móc popracować sobie w różnego typu placówkach edukacyjnych i wychowawczych. I marzenie się spełniło.
W ciągu kilkunastu ostatnich lat pracowałam (często równolegle) m.in. w:
1) szkole podstawowej ogólnodostępnej jako:
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1–3),
– nauczyciel wychowania przedszkolnego (klasy 0),
– nauczyciel w klasach łączonych 0 – 1,
– pedagog szkolny,
– nauczyciel – wychowawca świetlicy,
– nauczyciel – bibliotekarz,
2) szkole podstawowej specjalnej jako:
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
– nauczyciel – specjalista rewalidacji,
3) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy jako nauczyciel – specjalista rewalidacji (zajęcia rozwijające zainteresowania),
4) pozaszkolnej placówce specjalistycznej jako wychowawca dzieci niepełnosprawnych,
5) specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym jako wychowawca niepełnosprawnej młodzieży,
6) specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym dla dzieci niesłyszących,
7) szkole przysposabiającej do pracy jako nauczyciel zajęć rozwijających zainteresowania,
8) domu pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych jako:
– opiekun – wychowawca,
– instruktor terapii zajęciowej,
9) stowarzyszeniu zajmującym się pomocą dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce jako reedukator,
10) fundacji zajmującej się pomocą osobom niewidomym i słabowidzącym,
11) domu wczasów dziecięcych jako opiekun – wychowawca dzieci podczas kolonii,
12) ośrodku kultury jako instruktor zajęć artystycznych.

Pracowałam zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych, wiejskich jak i miejskich, świeckich jak i katolickich. W klasach, w których wszyscy porozumiewali się mową, jak i klasie, w której nikt nie mówił. Pracowałam w klasach żeńskich, męskich (z tymi grupami zawsze najlepiej mi się pracowało) jak i koedukacyjnych.
Podsumowując: łatwiej wypisać miejsca i warunki, w których nie pracowałam, niż pracowałam.
Innymi słowy: doświadczeniem mogłabym obdzielić co najmniej kilkanaście osób.

Chciałabym jeszcze popraktykować w:
1) kuratorium oświaty (kiedyś niewiele brakowało, a zostałabym wizytatorem – przeszłam wszystkie etapy, ale w ostatniej chwili zrezygnowałam, ponieważ dostałam wysoce atrakcyjną ofertę),
2) ministerstwie edukacji.

-------------------------------------------------------------------------

W placówkach oświatowych i kulturalnych (m.in. w domach i ośrodkach kultury) prowadziłam bądź prowadzę takie zajęcia dodatkowe jak:
1) dydaktyczne – m.in.:
– komputerowe (zajęcia wykraczające poza podstawę programową),
– rozwijające uzdolnienia matematyczne (przygotowujące m.in. do ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów matematycznych),
– gry i zabawy ruchowe,
2) artystyczne:
– rytmiczno – taneczne (w tym prowadzenie zespołu tanecznego: tańce narodowe, regionalne, ludowe),
– origami,
3) wychowawcze – m.in. psychoedukacyjne z elementami bajkoterapii,
4) terapeutyczne – m.in.:
– reedukację,
– muzykoterapię (w tym m.in. choreoterapię),
– artterapię – sztuki plastyczne,
– teatroterapię.

-------------------------------------------------------------------------

Dotychczas pełniłam bądź pełnię m.in. takie funkcje jak:
– funkcję protokolanta posiedzeń Rad Pedagogicznych (2 lata),
– funkcję członka gminnej Komisji Stypendialnej powołanej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego,
– funkcję członka komisji egzaminacyjnej podczas sprawdzianu gimnazjalnego,
– funkcję członka komisji podczas konkursów przedmiotowych,
– funkcję przewodniczącej Zespołu Wychowawców Świetlicy,
– funkcję opiekuna stażu nauczyciela rozpoczynającego awans zawodowy w szkole,
– funkcję kierownika wycieczek szkolnych.

-------------------------------------------------------------------------

Ponadto jestem autorką:
1) wielu prac badawczych,
2) kilkunastu projektów edukacyjnych i artystycznych skierowanych zarówno do dzieci pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych (projekty realizowane w 3 województwach: mazowieckim, małopolskim i podkarpackim), w tym kilku dofinansowanych;
obecnie realizowany projekt to „Programowanie na wesoło u niesłyszących” – program projektu obejmuje naukę programowania wizualnego m.in. z wykorzystaniem Robota Ozobot’a, ScotiieGo!, RunMarco, Scratch’a, Kodable, Tynker’a, The Foos’a, Daisy Dinosaur’a, Minecraft’a, Light-Bot’a, Stencyl’a, CodeMonkey, CodinGame, Code Warriors, Unity;
w tym miejscu chciałabym z całego serca podziękować Fundacji CoderDojo Polska za sfinansowanie zakupu 10 tabletów do zajęć,
3) niezliczonej ilości materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, programów (edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i innych) – sporo z nich zamieściłam w sieci,
4) wielu materiałów szkoleniowych (powstałych we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz uczelniami),
5) 2 specjalistycznych podręczników multimedialnych,
6) kilku publikacji, w tym m.in. takich pozycji jak:
– Elementarz Odkrywców. CD do zeszytu ćwiczeń z informatyki. Klasa II (2017, płyta, współautorstwo),
– Elementarz Odkrywców. CD do zeszytu ćwiczeń z informatyki. Klasa I (2017, płyta, współautorstwo),
[w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani Anecie Maciągiewicz z Wydawnictwa Nowa Era za zaproszenie do współpracy]
– Edukacja wczesnoszkolna. Scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko (2015, książka, współautorstwo),
[autorzy książki, jak napisała na swoim FB profilu p. Jolanta Okuniewska, nauczycielka nominowana w 2016 r. do "Nauczycielskiej nagrody Nobla", to "pierwsza liga"; być może dlatego książka ma tak niesamowicie wysoką cenę; bardzo serdecznie dziękuję pani Biance Piwowarczyk z Wydawnictwa PRESSCOM z Wrocławia, za to, że znalazłam się w tym zaszczytnym gronie]
– Stres szkolny uczniów klas początkowych (2014, podręcznik),
– Biblioteka 2.0 (2013, artykuł),
– Szkoła to nie tylko nauka (2011, artykuł),
– Program modyfikacji zachowania dziecka sprawiającego trudności wychowawcze oparty na wybranych technikach behawioralnych (2009, artykuł).
7) czterech innowacji pedagogicznych:
– „Szaleni naukowcy w akcji!” – nauka poprzez doświadczenia i zabawy,
– „Być jak Leonardo da Vinci” – rozwijanie inteligencji poprzez ćwiczenia i zabawy,
– „Podajmy sobie ręce” – integracja klasy poprzez tańce, pląsy i zabawy ruchowe przy muzyce,
– „W krainie origami” – rozwijanie myślenia przestrzennego i logicznego poprzez origami.

-------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe informacje:
1) od 2015 r. jestem nauczycielem dyplomowanym (stopień awansu zawodowego),
2) od 2014 r. jestem nauczycielem Uniwersytetu Dzieci (ukończyłam I i II stopień certyfikacji),
3) jakiś czas temu dołączyłam do programu Microsoft Innovative Educator (MIE skupia kilkaset tysięcy nauczycieli z całego świata, których pasjonuje wykorzystywanie nowoczesnych technologii w edukacji), 25.08.2017 r. w niniejszym programie przyznano mi tytuł "Microsoft Innovative Educator Expert" (tytuł jest mało znany w Polsce, ale wysoko ceniony na świecie, ponieważ przyznawany jest tylko i wyłącznie nauczycielom, którzy wykazują się wizjonerstwem edukacyjnym w zakresie wykorzystania nowych technologii w edukacji; aby uzyskać ww. tytuł należy m.in. posiadać dorobek o charakter innowacyjnym w zakresie wykorzystania nowych technologii w edukacji oraz dzielić się swoją pasją i doświadczeniem z innymi w kraju i na świecie), obecnie w ramach niniejszego programu realizuję ze swoją klasą projekt pt. „Zoos in the World – Wirtual Trips” (w projekcie uczestniczą klasy z 6 kontynentów),
4) prowadzę kilka blogów tematycznych, w tym jeden wspólnie z nauczycielami z ponad dwudziestu krajów europejskich (eb-funandgamesmath.blogspot.com),
5) współorganizowałam różnego rodzaju imprezy kulturalne (m.in. Festiwal Kultury Japońskiej w Warszawie, Dzień Dziecka w Miejscu Piastowym dla dzieci z domów dziecka, konkursy recytatorskie, przeglądy piosenek, itp.),
6) zorganizowałam wiele warsztatów i spotkań środowiskowych (m.in. spotkanie z niepełnosprawnymi pensjonariuszami Domu Opieki w Otwocku, rodzinne warsztaty pn. „Świąteczne origami” w Celestynowie),
7) w latach 1996 – 2000 grałam w Dziewczęcej Orkiestrze Dętej (pod batutą ś.p. prof. Bronisława Borciucha) działającej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (z orkiestrą uczestniczyłam w kilkudziesięciu koncertach krajowych i gościłam na wielu festiwalach za granicą),
8) współpracuję z kilkoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym i nie tylko,
9) w latach 2008 – 2014 byłam współrealizatorką m.in. takich projektów jak:
– Akademia Profesjonalnego Nauczyciela (EFS),
– Nauka i zabawa drogą do sukcesu uczniów szkół podstawowych (EFS),
– Indywidualizacja nauczania w klasach 1 – 3 (EFS),
– Szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe, społeczne i sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych (PFRON),
10) w 2016 r. rozpoczęłam przygodę z programem eTwinning (a tak na marginesie: jeżeli ktoś jeszcze nie dołączył do tego programu to z całego serca zachęcam - eTwinning to mrowisko najfajniejszych nauczycieli Europy!!!):
– w roku szkolnym 2016/2017 wspólnie ze 124 nauczycielami z 20 krajów europejskich (Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Włoch) zrealizowałam swój pierwszy projekt pn. "Fun and games math”; projekt zdobył 18 "Europejskich Odznak Jakości" w kilkunastu krajach; ze względu na bardzo duże zainteresowanie projekt jest nadal realizowany jako druga edycja (do drugiej edycji zgłosiło się już ponad dwustu nauczycieli, z ilu krajów? - tego jeszcze nie udało mi się policzyć), prawdopodobnie do emerytury będę otwierać kolejne edycje niniejszego projektu a powstała baza materiałów i pomysłów na zajęcia matematyczne będzie systematycznie uzupełniana i poszerzana (już dziś jestem ciekawa efektu po wielu latach),
– w roku szkolnym 2017/2018 realizuję również takie projekty jak: "Little STEMists" (autorką projektu jest turecka nauczycielka Merve Akyol Kılıç, z którą mam przyjemność także współpracować w ramach programu Microsoft Innovative Educator) oraz projekt "From drawing to programming" (mojego autorstwa; w tym projekcie współpracuję m.in. z Yıldız Kanlıöz - jedną z najwybitniejszych nauczycielek programowania robotów mobilnych w Turcji),
11) od kilku lat biorę udział w konkursach dla nauczycieli:
– pierwszą nagrodą, którą zdobyłam była nagroda w konkursie na kronikę Szkolnej Kasy Oszczędności w 2011 r. (wtedy szkoła, której byłam pracownikiem, otrzymała 1000 zł),
– później było wiele różnych osiągnięć w konkursach,
– najlepszą nagrodę zdobyłam w 2016 r. – w Ogólnopolskim Konkursie "Klasa ze snów" (pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej) zajęłam I miejsce i wygrałam monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 Pro z wbudowanym komputerem i systemem operacyjnym Windows 10 o wartości 16 499 zł (!) oraz certyfikat "Szkoła Zorientowana Technologicznie" dla placówki oświatowej, której jestem pracownikiem; bardzo serdecznie dziękuję organizatorowi konkursu, firmie ViDiS z Bielan Wrocławskich, za docenienie mojej pracy merytorycznej nt. "Jak wykorzystać monitor interaktywny w pracy dydaktycznej z uczniami? Pomysły na kreatywne wykorzystanie sprzętu AV na lekcji" i przyznanie zaszczytnego tytułu eksperta w zakresie świadomego wyboru technologii AV dla szkoły,
– kilka miesięcy później, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, wygrałam w Ogólnopolskim Konkursie dla Nauczycieli pt. „Wartościowa wycieczka szkolna” (pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki); wygrana w tym konkursie bardzo mnie zaskoczyła, ponieważ wysłałam pracę z adnotacją, że nie spełnia wszystkich postanowień regulaminu; praca została nagrodzona w kategorii „wycieczki pozaregulaminowe”; w tym miejscu serdecznie dziękuję Agencji Turystycznej ATAS z Warszawy za dyplom i wspaniałe nagrody,
– w lutym 2017 r. wygrałam w konkursie organizowanym podczas lubelskiego „Festiwalu Inspiracji”; z otrzymanych materiałów do animacji grup oraz sprzętu do zajęć ruchowych najbardziej cieszą się moi uczniowie; serdecznie dziękuję firmie Akson z Krakowa za wartościowe nagrody,
– ostatni konkurs, którego jestem laureatem, to konkurs „Praktyczne oblicza matematyki” – konkurs zorganizowała Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej w ramach projektu pn. „Certyfikat Przyjaciela Matematycznego Zoo 2016/2017” (maj 2017).

-------------------------------------------------------------------------

Wybrane osiągnięcia moich uczniów w zewnętrznych konkursach:
1) konkursy międzynarodowe:
– I miejsce w Międzynarodowym Konkursie „Creative use of Tablets in School”,
– I miejsce w Międzynarodowym Konkursie „Future Designers”,
– III miejsce w Międzynarodowym Konkursie „Math Playground”,
– tytuły „Laureata” w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” zdobyło 7 uczniów (w ramach nagród uczniowie uczestniczyli w zagranicznych obozach matematycznych),
– wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” otrzymało 21 uczniów,
2) konkursy ogólnopolskie:
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Najmłodsi programują”,
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Matematyka na wesoło” (w ramach nagrody uczeń uczestniczył w wyjeździe do Disneyland Resort Paris),
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Barwy pór roku”,
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Moda ekologiczna” (w ramach nagrody uczennica otrzymała zestaw artystyczny o wartości 1549 zł),
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Puzzle – mój wymarzony dom”,
– III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Wymaluj świat piosenek Nohavicy”,
– III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Digital Champions” otrzymało 3 uczniów (w ramach nagrody uczniowie otrzymali: iPada – tableta firmy Apple, Robota OzoBota do nauki programowania, półroczne internetowe dostępy do edukacyjnych programów komputerowych GWO, 2 gry planszowe pn. „Scottie Go! Nauka programowania dla najmłodszych”),
– III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Moja rodzina” (w ramach nagrody uczeń wraz z rodzicami uczestniczył w wyjeździe do Legoland Billund),
– wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Minieuroland inspiruje naturą”,
3) konkursy powiatowe, gminne, dzielnicowe:
– I miejsce w Dzielnicowym Konkursie „Z logiką na Ty”,
– I miejsce w Dzielnicowym Konkursie „Mini olimpiada matematyczna”,
– I miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi”,
– II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi”,
– II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Wiedzy „Polska – nasza ojczyzna”,
– II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym na ilustrację do książki J. Papuzińskiej „Nasza mama czarodziejka”,
– II i III miejsce w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego,
– III miejsce w Dzielnicowym Konkursie Literackim „Poeci dzieciom – E. Szelburg-Zarembina”,
– wyróżnienie w Gminnym Konkursie Literackim „Opowieść wigilijna”.
W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować rodzicom moich uczniów. Bez Państwa wsparcia nie byłoby tyle znamienitych osiągnięć.

-------------------------------------------------------------------------

Metody, które preferuję:
– metody wchodzące w skład pedagogiki zabawy (wg. Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA),
– metoda pytań i doświadczeń (wg. programu Uniwersytetu Dzieci),
– metoda opowieści ruchowych Józefa Gotfryda Thulina,
– metoda historyjek obrazkowych,
– metoda pn. „Nauczanie Przez Oglądanie” (w wersji dostosowanej do pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym mojego autorstwa),
– metoda wspomagania rozwoju wg. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,
– metoda STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathemtics) w formie dostosowanej do pracy z dziećmi w klasach 1-3,
– metoda Flipped Lesson (w Polsce znana jako metoda odwróconej lekcji),
– arteterapia (w tym: muzykoterapia, plastykoterapia, bajkoterapia, ludoterapia).

-------------------------------------------------------------------------

Moje zainteresowania:
– możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji,
– pedagogika zabawy (wg. Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA),
– diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce,
– origami.

-------------------------------------------------------------------------

W wolnym czasie:
– jeszcze go nie miałam,
– może doczekam się go na emeryturze.

-------------------------------------------------------------------------

Uwielbiam:
– zachody słońca (wschody też uwielbiam, ale rano najlepiej się śpi i niestety najczęściej nie udaje mi się na nie zdążyć; wyjątkiem są dni /a było i jest ich nadal sporo w moim życiu/, kiedy muszę wstać o 2.55, żeby zdążyć na pociąg o 3.50, wtedy chcąc nie chcąc podziwianie wschodu słońca pod warunkiem dobrej pogody gwarantowane),
– polskie góry, lasy, łąki, jeziora, morze, szczególnie latem (fizycznie zwiedziłam 13 krajów europejskich, wirtualnie, dzięki Google Maps i innym podobnym narzędziom, chyba wszystkie kraje świata; wszędzie jest pięknie, ale Polska jest najpiękniejsza),
– Jarmarki Bożonarodzeniowe (szczególnie ten krakowski),
– czekoladę (czasami zastanawiam się, ile ton czekolady zjadłam w swoim życiu),
– ludzi pozytywnie zakręconych, czyli tych, którzy nie biadolą, nie kopią dołków pod innymi, nie dyktują innym, co mają robić, nie oceniają i nie rozliczają innych, tylko cały swój czas poświęcają na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań.

-------------------------------------------------------------------------

Ulubione cytaty:
– „Ludzie dzielą się na dwa typy: na tych, którzy wspinają się na góry oraz tych, którzy siedzą w cieniu gór i krytykują wspinających się” (Richard Paul Evans),
– „Ci, którzy podążają za tłumem zazwyczaj nie dochodzą dalej niż tłum. Ci, którzy podążają inaczej, odkrywając siebie, docierają tam, gdzie nikt wcześniej nie dotarł” (Albert Einstein),
– „Tylko niepokorni zmieniają świat” (autor nieznany),
– „Ludźmi sukcesu są osoby, które mają określone cele, są napędzani przez pasję i potrafią przekuć błędy w wartościowe doświadczenie, a nie upokarzającą porażkę. Największe sukcesy odnoszą ludzie pracujący w pojedynkę, wolni od jakichkolwiek układów” (autor nieznany),
– „Człowiek sukcesu to ktoś, kto potrafi zbudować solidne fundamenty z cegieł, którymi w niego rzucają” (David Brinkley),
– „Życie jest piękne szczególnie wtedy, gdy usuwa Ci ziemię spod stóp – bo uczy Cię w ten sposób latania” (Beata Pawlikowska).

-------------------------------------------------------------------------

Wszystko, co w swoim życiu osiągnęłam i to kim i jaka dziś jestem zawdzięczam przede wszystkim dwóm osobom: ś.p. dziadkowi Józefowi i mojej mamie Józefie.

-------------------------------------------------------------------------

DZIĘKUJĘ JEZU CI, ZA TO ŻYCIE, KTÓRE DAŁEŚ MI.
DZIĘKUJĘ ZA CHWILE DOBRE, ZŁE,
ZA PROŚBY WYSŁUCHANE I ZA TE JESZCZE NIE.
DZIĘKUJĘ JEZU CI, ZA TO ŻYCIE, KTÓRE DAŁEŚ MI.

-------------------------------------------------------------------------

NAJSZCZĘŚLIWSZY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE TO WŁAŚNIE JA!

-------------------------------------------------------------------------